Sveučilišni studiji – upisi diplomski

NATJEČAJ

ZA UPIS U PRVU GODINU SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE

AKADEMSKA GODINA 2018/2019

 

 

UPISNA KVOTA

REDOVITI IZVANREDNI UKUPNO
Diplomski studij kineziologije 90 0 90

UVJETI UPISA

Završen sveučilišni preddiplomski studij kineziologije ili neki srodni s ukupnim brojem od minimalno180 ECTS bodova.

RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak provodi se jedino u slučaju da je broj prijavljenih pristupnika veći od upisne kvote. Kandidati se rangiraju prema kriteriju izvrsnosti s obzirom na prosjek i nezaostajanje tijekom studija.

PRIJAVE I UPISI

PRIJAVA UPISA 28.09. i 01.10. od 09.00 do 14.00 sati

RAZREDBENI POSTUPAK

I PRIVREMENA LISTA (po potrebi)

02.10. do 10.00 sati*
ŽALBE (po potrebi) 02.10. od 10.00 do 14.00 sati*
KONAČNA LISTA 02.10. u 14.30 sati*
UPISI 03. i 04.10. od 09.00 do 14.00 sati
  • Neće se provoditi ukoliko ne bude potrebe za rangiranjem kandidata

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • dokaz o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju (potvrda ili diploma); izvornik ili ovjerena preslika i
  • dokaz o državljanstvu

Pristupnici koji su sveučilišni preddiplomski studij završili na nekom drugom visokom učilištu, osim diplome, dužni su dostaviti prijepis ocjena s prosjekom, brojem ECTS bodova (najmanje 180), te nastavni plan i program.

Pristupnici koji su sveučilišni preddiplomski studij završili u inozemstvu moraju prethodno proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije na Sveučilištu u Splitu

 

UPIS

UPISNA DOKUMENTACIJA

  • Dokaz o završenom preddiplomskom studiju
  • Rodni list i domovnica (ili izvadak iz E-matice)
  • 1 fotografija (ne starije od 6 mjeseci)
  • Uvjerenje o prebivalištu ili fotokopija (važeće) osobne iskaznice
  • Dokaz o uplati 400,00 kn na ime upisnine u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN: HR45 23300031100399873
  • Upisni, statistički list, obrazac prijave (na Fakultetu)