Sukladno Čl. 6. Pravilnika o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu, Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, raspisuje:

 

Javni poziv za dostavu projektne i programske dokumentacije

 

s ciljem izrade Plana aktivnosti za tekuću kalendarsku godinu.

 

Svi studenti pojedinci, studentske skupine i Udruge mogu dostaviti razrađene projekte i programe najkasnije do 8.5.2016. u 23:59 putem službene mail adrese Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu( zbor@szst.hr )sa NAZNAKOM: Nenatječajna sredstva

 

Sukladno Pravilniku o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu nenatječajna sredstva odnose se na projekte i programe koji su od opsega i važnosti za Sveučilište u cjelini, i koji predstavljaju stalne aktivnosti studentskih programa i projekata iz područja

 1. Kultura, umjetnost i sveučilišni mediji
  1. organizaciju i financiranje dugoročnih ( višegodišnjih i stalnih ) kulturnih, umjetničkih i medijskih aktivnosti na Sveučilištu u Splitu;
  2. sudjelovanje sveučilišnih predstavnika na nacionalnim i međunarodnim smotrama, izložbama i natjecanjima;
  3. za organizaciju i financiranje dugoročnih ( višegodišnjih i stalnih ) nacionalnih i međunarodnih smotri, izložbi i natjecanja na Sveučilištu u Splitu
 2. Znanost i tehnologija
  1. organizaciju i financiranje dugoročnih (višegodišnjih i stalnih) znanstvenih i tehnoloških aktivnosti na Sveučilištu u Splitu;
  2. sudjelovanje sveučilišnih predstavnika na nacionalnim i međunarodnim znanstvenim i tehnološkim skupovima;
  3. za organizaciju i financiranje dugoročne (višegodišnje i stalne) suradnje između Sveučilišta u Splitu i međunarodnih, priznatih institucija iz područja znanosti i tehnologije.
 3. Studentski sport
  1. Međufakultetska natjecanja – Prvenstva Sveučilišta u Splitu
  2. Međusveučilišna natjecanja – Sveučilišna Prvenstva Hrvatske
  3. Međusveučilišna natjecanja – Sveučilišna Prvenstva Europe

 

a sve sukladno Strategiji i Akcijskom planu Sveučilišta u Splitu.

Obrazac za prijavu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content