Sukladno čl. 15 st. 1 Statuta Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta u Splitu-pročišćeni tekst od 11.04.2012. i čl. 6 st. 10 Pravila za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Kineziološkog fakulteta u Splitu, Izborno povjerenstvo za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Kineziološkog fakulteta u Splitu (dalje: Izborno povjerenstvo), zastupano po predsjedniku Izbornog povjerenstva, doc.dr. Marku Ercegu, nakon održane 2. Sjednice dana 28. svibnja 2012., objavljuje

 

OBAVIJEST
o pristiglim kandidaturama za studentske izbore

 

I.

Za izbore za studentske predstavnike za Studentski zbor Kineziološkog fakulteta u Splitu do propisanog roka (25.svibnja 2012. godine do 14.00 sati) pristiglo je ukupno pet kandidatura, četiri za Kandidacijsku listu sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog, dodiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, te stručnog preddiplomskog i specijalističkog diplomskog studija, te jedna za Kandidacijsku listu poslijediplomskog doktorskog studija.

 

II.

Za studentske predstavnike za Studentski zbor Kineziološkog fakulteta u Splitu kandidirali su se:
I/ KANDIDACIJSKA LISTA SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG, DIPLOMSKOG, DODIPLOMSKOG, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA, TE STRUČNOG PREDDIPLOMSKOG I SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STUDIJA

 1.  JURE BENIĆ, kandidat
  IGOR PLENKOVIĆ, zamjenik
 2. KRISTINA REIĆ, kandidat
  BARBARA GALIĆ, zamjenik
 3. ANTE BENIĆ, kandidat
  HRVOJE MARINOVIĆ, zamjenik
 4. IVANA OSIBOV, kandidat
  KARLA MAGZAN, zamjenik

II/ KANDIDACIJSKA LISTA POSLIDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA

 

 1. MIRJANA MILIĆ, kandidat
  ANTE RAĐA, zamjenik

 

III.

 

Pristigle kandidature su pravodobne i valjane u smislu čl.15 Statuta Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta u Splitu i čl. 5 Pravila za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Kineziološkog fakulteta u Splitu.
PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
doc. dr. sc. Marko Erceg