Instruktor/ica grupnog fitnesa uz glazbu

kineziološki fakultet u splitu

Kontakt podaci

Prema strukovnim procjenama, više od 70% postojećih instruktora grupnog fitnesa uz glazbu u Hrvatskoj nema zakonske uvjete osposobljenosti za rad.  Kako prema važećem Zakonu o sportu neispunjavanje zakonskih odredbi o uvjetima osposobljenosti zaposlenika na poslovima instruktora grupnog fitnes programa uz glazbu povlači za sobom kazne poslodavcima, sportski subjekti  imaju trenutačne potrebe za zadovoljavanjem zakonskih normi o osposobljavanju istih u teretani, fitnes centrima, udrugama i sl. Osim toga, većina instruktora je znanje stekla na brojnim neslužbenim radionicama, neformalnim licenciranjima i stručnim skupovima i konvencijama iz čega proizlazi potreba potencijalnih polaznika osposobljavanja za formaliziranjem prethodno stečenih vještina i znanja kakvu zahtjeva Zakon o sportu, a vezano uz područje poslova instruktora grupnog fitnesa uz glazbu. Program je izrađen prema preporukama Nacionalnog vijeća za sport za slične programe osposobljavanja iz područja sportske rekreacije.

Ova razina stručnog osposobljavanja za poslove instruktora/ice grupnog fitnesa uz glazbu predstavlja polaznu osnovu za daljnje oblike stručnog usavršavanja i školovanja. Osobama koje bi završile ovaj program osposobljavanja pruža se mogućnost da formaliziraju svoja znanja, vještine i sposobnosti za koja posjeduju prethodna praktična iskustva na istim poslovima, a samim tim i mogućnost za samozapošljavanje i zapošljavanje u području sporta kao njihova primarna ili sekundarna djelatnost.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA 

Polaznik će:

 1. Objasniti osnove anatomije ljudskog tijela te uloge i funkcije organskih sustava
 2. Prepoznati i odrediti intenzitet treninga
 3. Osmisliti i prezentirati koreografiju
 4. Prepoznati i odabrati određeni ritam i brzinu glazbe za vježbe
 5. Demonstrirati sastavne dijelove grupnog treninga: zagrijavanje, pred istezanje, glavni dio, vježbe za snagu mišića, istezanje
 1. Koristiti rekvizite i rukovati tehničkom opremom prilikom treninga na ispravan način
 2. Primijeniti zakonsku regulativu iz zaštite na radu

 

OBAVEZNO: 

 • Završeno srednjoškolsko obrazovanje
 • Državljani izvan EU izjednačeni su u uvjetima prijave i upisa sa državljanima EU
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • Prijeđeni prag na provjeri funkcionalnih i motoričkih sposobnosti

IZRAVAN UPIS: Osobe sa pisanim dokazom o prijeđenom razredbenom pragu na Kineziološkom fakultetu, te vrhunski sportaši kategorizirani pri Hrvatskom olimpijskom odboru.

DODATNO (nije obavezno):

 • Potvrdu fitnes/aerobik centra o organiziranom bavljenju sportskim aktivnostima
 • Iskustvo u izradi i provedbi fitnes/aerobik treninga

 

UPISNA DOKUMENTACIJA:

 • Potvrda o završenom srednjoškolskom obrazovanju – ovjerena preslika svjedodžbe
 • 2 fotografiju
 • Fotokopiju osobne iskaznice
 • Rodni list
 • Dokaz o državljanstvu
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • Uvjerenje o položenom 1 KYU (samo za karate)
 • Dodatne potvrde (opcionalno)

Program osposobljavanja u trajanju od 200 sata realizirati će se konzultativno -instruktivnom i ONLINE nastavom putem Moodle sustava. Kod online nastave program uključuje izvedbu sadržaja cjelina nastavnog plana i programa teorijske nastave u trajanju od 90 sati. Teorijski dio programa izvodi se online metodom, a praktični dio programa u prostorijama fitnes centra, kluba koja se bavi ovim poslovima, a temeljem ugovora o poslovnoj suradnji.

Kod konzultativno – instruktivne nastave skupne konzultacije za polaznike su obvezne i realiziraju se kroz 2/3 ukupnog broja sati za nastavu pojedine cjeline utvrđenog u programu obrazovanja odraslih. Na skupnim konzultacijama nastavnici će razgovorom, raspravom, savjetima i preporukama polaznicima pomoći u izboru metoda i načina kojim će uspješno rješavati zadaće (naučiti propisane sadržaje, svladati pojedine vježbe, pripremiti se za provjeru znanja i dr.). Praktična nastava i vježbe se izvode u punom fondu sati pod nadzorom mentora.

Individualne konzultacije organiziraju se prema potrebi polaznika, u za to određenim terminima, kroz najmanje 1/3 ukupnog broja sati za nastavu pojedine cjeline utvrđene nastavnim planom i programom, a koji se određuju terminskim planom za svaku nastavnu cjelinu. Konzultacije će omogućiti polaznicima kontakt s nastavnikom putem telefona, elektronske pošte, ali i neposrednim kontaktom u ustanovi, uz obvezu osiguranja didaktičkih izvora znanja za samostalni rad polaznika. Nastavnici će davati upute polaznicima o metodama svladavanja i potrebnoj razini usvojenosti propisanih sadržaja, izdavati zadaće koje polaznici samostalno trebaju rješavati i provjeravati razinu postignuća polaznika. Praktična nastava i vježbe se izvode u punom fondu sati pod nadzorom mentora.

Program traje približno 3 mjeseca te će se nastava odvijati vikendima.

1.OSNOVE KINEZIOLOŠKE REKREACIJE I FITNESA
2.OSNOVE FUNKCIONALNE ANATOMIJE I FIZIOLOGIJE
3.OSNOVE PREHRANE
4.OSNOVE METODIKE GRUPNIH FITNES PROGRAMA
5.OSNOVE TEORIJE TRENINGA U GRUPNIM FITNES PROGRAMIMA
6.OSNOVE KINEZIOLOŠKE KOMUNIKOLOGIJE
7.ZAŠTITA NA RADU
8.STRUČNA PRAKSA

Cijena programa  “Instruktor/ica grupnog fitnesa uz glazbu” iznosi : 5.000,00 kn a obuhvaća nastavu, konzultacije, ispite  i izdavanje Uvjerenja o osposobljenosti za instruktora/ice grupnog fitnesa uz glazbuProgram se može platiti:

1. jednokratno ili

2. u 3  obroka uz dostavljanje bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika i to prva rata u iznosu 1/2 cijene prilikom upisa (2.500,00 kn) + 2 rate u iznosu 1/4 cijene (1.250,00 kn) do kraja izvođenja programa

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content