Instruktor/ica fitnesa u teretani

kineziološki fakultet u splitu

Kontakt podaci

Prema strukovnim procjenama, više od 70% postojećih instruktora fitnesa u teretani u Hrvatskoj nema zakonske uvjete osposobljenosti za rad.  Kako prema važećem Zakonu o sportu neispunjavanje zakonskih odredbi o uvjetima osposobljenosti zaposlenika na poslovima instruktora fitnes programa  povlači za sobom kazne poslodavcima,  sportski subjekti  imaju trenutačne potrebe za zadovoljavanjem zakonskih normi o osposobljavanju instruktora fitnesa u teretani. Osim toga, većina instruktora je znanje stekla na brojnim neslužbenim  tuzemnim i inozemnim radionicama, neformalnim licenciranjima i stručnim skupovima i konvencijama iz čega proizlazi  potreba potencijalnih polaznika osposobljavanja za formaliziranjem prethodno stečenih vještina i znanja kakvu zahtjeva  Zakon o sportu, a vezano  uz  područje  poslova instruktora fitnesa u teretani.

Program je izrađen prema preporukama Nacionalnog vijeća za sport za slične programe osposobljavanja iz područja sportske rekreacije.

 KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik će:

 1. Prepoznati i razlikovati oblik i građu ljudskoga tijela, osnovne funkcije različitih organskih sustava, osobito lokomotornog sustava.
 2. Opisati osnovne principe vježbanja u teretani kroz definiciju, osnovne vrste vježbanja u teretani, njihove specifičnosti i ciljeve.
 3. Navesti osnovne principe pravilne prehrane i opisati funkciju osnovnih dodataka prehrani
 4. Prepoznati nepravilan položaj tijela s obzirom na kralježnicu i demonstrirati pravilno držanje.
 5. Komunicirati na primjeren način i primijeniti pravila dobre i uspješne komunikacije prilikom provođenja podučavanja u teretani.
 6. Prepoznati rizike i opasnosti te primijeniti mjere zaštite na radu i pravila pružanja prve pomoći.
 7. Demonstrirati osnovne vježbe u teretani na spravama, kardio uređajima, slobodnim utezima te vježbama bez vanjskog opterećenja kao i njihove varijacije
 8. Povoditi cjelovito podučavanje vježbanja u teretani uz uporabu osnovnih metodičkih principa poučavanja: demonstracija, verbalizacija, asistencija, progresija.

OBAVEZNO: 

 • Završeno srednjoškolsko obrazovanje
 • Državljani izvan EU izjednačeni su u uvjetima prijave i upisa sa državljanima EU
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • Prijeđeni prag na provjeri funkcionalnih i motoričkih sposobnosti

IZRAVAN UPIS: Osobe sa pisanim dokazom o prijeđenom razredbenom pragu na Kineziološkom fakultetu, te vrhunski sportaši kategorizirani pri Hrvatskom olimpijskom odboru.

DODATNO (nije obavezno):

 • Potvrdu fitnes/aerobik centra o organiziranom bavljenju sportskim aktivnostima
 • Iskustvo u izradi i provedbi fitnes/aerobik treninga

 

UPISNA DOKUMENTACIJA:

 • Potvrda o završenom srednjoškolskom obrazovanju – ovjerena preslika svjedodžbe
 • 2 fotografiju
 • Fotokopiju osobne iskaznice
 • Rodni list
 • Dokaz o državljanstvu
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • Uvjerenje o položenom 1 KYU (samo za karate)
 • Dodatne potvrde (opcionalno)

Program osposobljavanja od ukupno 300 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 116 sati izvodi se u učionici ustanove te ONLINE putem Moodle sustava, kao i vježbe u trajanju 27 sati (za sve nastavne cjeline osim Metodika fitnesa u teretani). Vježbe nastavne cjeline Metodika fitnesa u teretani u trajanju od 60 sati i praktična nastava u trajanju od 97 sati provode se u fitnes centrima ili klubovima sportske rekreacije pod nadzorom mentora kineziologa, a s kojima ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

Polaznik vodi dnevnik rada te ga potpisanog i ovjerenog  predaje u ustanovu.

Konzultativno – instruktivna nastava: broj skupnih konzultacija iznosi 79 sati od ukupnog broja sati teorijske nastave planirane u programu. Skupne konzultacije izvode se sa cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode u trajanju od 37 sati putem e-maila ili neposredno, a prema potrebi polaznika.

Program traje približno 3 mjeseca te će se nastava odvijati vikendima.

1.Osnove funkcionalne anatomije i fiziologije vježbanja
2.Osnovni principi vježbanja
3.Zdravlje i prehrana
4.Osnovne komunikacijske vještine
5.Metodika fitnesa u teretani
6.Zaštita na radu i prva pomoć
7.Praktična nastava

Cijena programa  “Instruktor/ica fitnesa u teretani” iznosi : 8.000,00 kn a obuhvaća nastavu, konzultacije, ispite  i izdavanje Uvjerenja o osposobljenosti za instruktora/ice fitnesa u teretani

Program se može platiti:

1. jednokratno ili

2. u 3  obroka uz dostavljanje bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika i to prva rata u iznosu 1/2 cijene prilikom upisa (4 000 kn) + 2 rate u iznosu 1/4 cijene (2 000 kn) do kraja izvođenja programa

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content