Upisi

Postupak prijave za provjeru motoričkih sposobnosti (razredbeni ispit) za upis na preddiplomski sveučilišni studij Kineziološkog fakulteta u Splitu u ak.god. 2017/2018

Sukladno uvjetima natječaja, kandidati za provjeru motoričkih sposobnosti (prethodno prijavljeni na www.postani-student.hr), trebaju:

1.Napraviti liječnički pregled isključivo kod specijalista sportske medicine ili specijalista medicine rada i sporta (novi naziv), te dobiti liječničku svjedodžbu*, temeljem pregleda prema uputama – ne starije od 6 mjeseci.

* nije potrebno prilagati nalaze već samo liječničku svjedodžbu/potvrdu/uvjerenje iz koje je jedino vidljivo da je kandidat zdravstveno sposoban ili nije sposoban

2.Uplatiti troškove pristupa testiranju motoričkih sposobnosti (razredbeni postupak):

primatelj: Kineziološki fakultet, Teslina 6, 21000 Split;
IBAN:HR452330003-1100399873;
poziv na broj: JMBG ili OIB kandidata
opis plaćanja: razredbeni postupak
iznos: 200,00 kn

3. Popuniti prijavni list (s fotografijom)
Prijave (dokumenti pod 1, 2 i 3) za pristupanje provjeri motoričkih sposobnosti podnose se od 07. lipnja do 03. srpnja 2017. godine, Studentskoj službi Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, osobno, u vremenu od 09.00 do 13.00 sati ili putem pošte (pečat primitka na pošti najkasnije 03.07.2017.).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji nisu poslali prijavu s prilozima, ne mogu pristupiti polaganju razredbenog ispita.
Provjera (testiranje) motoričkih sposobnosti održat će se u ponedjeljak, 10. srpnja 2017. godine s početkom u 08.00 sati, prema rasporedu koji će se naknadno objaviti.

Provjera motoričkih sposobnosti (razredbeni ispit) obuhvaća osam eliminacijskih normi koje je potrebno zadovoljiti.
Ako kandidat ne ispuni neku od postavljenih normi, odmah se eliminira iz daljnjeg testiranja, dok se kandidati koji zadovolje sve postavljene norme, rangiraju isključivo prema rezultatima Državne mature.

Rezultati razredbenog ispita objavit će se 11.07.2017. u 14.00 sati. Nezadovoljni kandidati imaju pravo žalbe 12.07.2017. do 10.00 sati, isključivo putem e-maila studentska.sluzba@kifst.hr.

Konačni rezultati razredbenog ispita objavit će se 12.07.2017. u 14.00 sati.

Upisi će se provoditi nakon objave konačnih rezultata Državne mature i to od 18. do 21.07.2017., prema naknadnim obavijestima.

Sve informacije na telefon Studentske službe 021/302-444 ili na e-mail studentska.sluzba@kifst.hr.