Stručni studiji - upisi diplomski

Stručni studiji – upisi diplomski

Postupak prijave i upisa na

specijalistički diplomski stručni studij kineziologije

akademska godina 2020/2021

Na specijalistički diplomski stručni studij pristupnici se upisuju izravno, bez provođenja razredbenog postupka za jedan od četiri smjera: kineziterapija, kondicijska priprema sportaša, sportski trener, rekreacija i fitnes. Upisna kvota je 50, a ukoliko broj prijavljenih bude veći od upisne kvote, sastaviti će se rang-lista temeljem prosjeka ocjena postignutog na prethodnom studiju, sukladno natječaju.

 1. Opće pravo upisa (izravni upis) na specijalistički diplomski studij imaju pristupnici koji su završili odgovarajući preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij kineziologije i fizioterapije (samo za usmjerenje kineziterapije), s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova.

Kandidati koji su završili preddiplomski studij kineziologije (i srodni) ili fizioterapije u dvogodišnjem ili dvoipogodišnjem trajanju, trebaju dostaviti potvrdu o izjednačavanju akademskog/stručnog naziva (180 ECTS).

 1. Pravo upisa na specijalistički diplomski studij također ostvaruju i pristupnici koji su završili stručni ili sveučilišni preddiplomski studij, odnosno sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij iz drugog područja uz polaganje razlikovnog programa i prethodno ostvarene posebne uvjete (http://strucni.kifst.hr/sites/all/dokumenti/dokumenti/
  Odluka_o_posebnim_uvjetima_upisa_na_specijalistickom.pdf)

 

Kandidati koji su prethodni studij završili u inozemstvu, najprije moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije na Sveučilištu u Splitu.

Prijave za akademsku godinu 2020/2021 od 07.09. do 23.10.2020.

 • obrazac prijave 
 • kraći (sportski) životopis (samo za smjer sportski trener i kondicijski trener)
 • dokaz o državljanstvu (običan preslik ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani)
 • rodni list (običan preslik ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani)
 • Dokaz o završenom obrazovanju prema natječaju (potvrda ili diploma – original ili ovjereni preslik)
 • dokaz o četverogodišnjem sustavnom bavljenju izabranom granom sporta (prema uvjetima iz natječaja, za smjer sportski trener)
 • fotokopija važeće osobne iskaznice (u protivnom Potvrda o prebivalištu)
 • Rješenje o kategorizaciji (samo za kandidate iz točke 2)

Kandidati prijave šalju isključivo na e-mail prijemni@kifst.hr.

Kandidati koji budu udovoljavali uvjetima prijave za upis trebaju dostaviti:

 • Prijavni list
 • jednu fotografiju veličine 35mm x 45mm (ne starije od 6 mjeseci),
 • dokaz o uplati iznosa od 400,00 kuna na ime troškova upisa (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR4124070001100643571
 • dokaz o uplati iznosa od 5.400,00 kuna na ime školarine prvog semestra (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR 4124070001100643571)
 • Izjava/Privola
 • Statistički list – ŠV20
 • Upisni list
 • Ugovor (u dva primjerka)

Školarina se plaća jednokratno ili u tri obroka (2.700,00 kn kod upisa+1.350,00 kn listopad+1.350,00 kn do početka ispitnog roka), uz dostavljanje bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

Upisi će se provoditi  na način da se gore pobrojana upisna dokumentacija, isprintana, popunjena i vlastoručno potpisana, nakon prihvaćene prijave, u što kraćem roku dostavi poštom na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet Split, Teslina 6, 21000 Split (za studentsku službu-stručni).

Nije potrebno ni uputno radi upisa dolaziti osobno u prostorije Fakulteta.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content