Festival znanosti 2015

Predstavnici KF u Splitu sudjelovali su na Festivalu znanosti u organizaciji Sveučilišta u Splitu u razdoblju od 20. – 25. travnja, 2015.

Doc. dr. sc. Marko Erceg, Izv. prof. dr. sc. Zoran Grgantov, Mirjana Milić, prof. (ALUMNI), doc.dr.sc. Dražen Čular, izv.prof. dr.sc. Jelena Paušić, Ante Rađa, mag.cin., Luka Pezelj, mag.cin., Biljana Kuzmanić, mag.cin., Sanja Vitaić, mag.cin., te studenti: Nika Stanović, Karla Magzan, Dejan Tomić, Barbara Gilić, Mara Bilobrk, Maja Nekić bili su nositelji sljedećih aktivnosti na Festivalu:

  • Ergometar
  • Antropometrijska mjerenja i izračun somatotipa,
  • Bioimpedanca (postotak mišićne i masne mase te vode u tijelu)
  • Mjerenje volumena i kapaciteta pluća (Spirometrija),
  • Pregled stopala (Foot scan),
  • Prezentacija projekata Fakulteta (SECCEL projekt; Anaerobic capacities in kicking combat sports)