kineziološki fakultet u splitu

Kontakt

Studentska služba

tel: 021/302-444 

e-mail: studentska.sluzba@kifst.hr

Postupak prijave za provjeru motoričkih sposobnosti (razredbeni ispit) za upis na preddiplomski sveučilišni studij Kineziološkog fakulteta u Splitu u ak. god. 2020/2021

Sukladno uvjetima natječaja, kandidati za provjeru motoričkih sposobnosti (prethodno prijavljeni na Postani-student), trebaju:

Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti izdana isključivo od specijalista sportske medicine ili specijalista medicine rada i sporta – ne starije od 6 mjeseci.

* priznaje se isključivo gornja potvrda bez ostalih nalaza

Uplatiti troškove pristupa testiranju motoričkih sposobnosti (razredbeni postupak):

primatelj: Kineziološki fakultet, Teslina 6, 21000 Split;
IBAN:4124070001100643571;
poziv na broj: OIB kandidata
opis plaćanja: razredbeni postupak
iznos: 200,00 kn

Popuniti prijavni list (s fotografijom ne starijom od 6 mjeseci)

Prijave (dokumenti pod 1, 2, 3 i 4) za pristupanje provjeri motoričkih sposobnosti zaprimaju se isključivo putem e-maila prijemni@kifst.hr  u periodu od 01. lipnja do 26. lipnja 2020. godine, sa svim uredno popunjenim, potpisanim i skeniranim prilozima.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji nisu poslali prijavu s prilozima, ne mogu pristupiti polaganju razredbenog ispita.

Provjera (testiranje) motoričkih sposobnosti održat će se u utorak, 30.06.2020. godine s početkom u 08.00 sati, prema rasporedu koji će se naknadno objaviti. Provjera motoričkih sposobnosti može biti organizirana u više dana, zaključno do 03.07.2020. (petak), ovisno o broju prijavljenih i epidemiološkim mjerama, što će se objaviti nakon isteka roka za zaprimanje valjanih prijava.

MOLIMO KANDIDATE DA PRILIKOM SLANJA PRIJAVE NAPIŠU ZA KOJI TERMIN SE PRIJAVLJUJU: 1. TERMIN (30.06. rezervno 01.07.) ILI 2. TERMIN (02.07. rezervno 03.07.). KANDIDATI KOJI POLAŽU PROVJERU NA KIF ZAGREB TREBAJU ODABRATI 2. TERMIN.

 

Provjera motoričkih sposobnosti (razredbeni ispit) obuhvaća NORME koje je potrebno zadovoljiti, na način da se jedna norma (bilo koja osim plivanja) može ne ispuniti/polagati, dok je svaka sljedeća eliminacijska. Takvi kandidati odmah se eliminiraju iz daljnjeg testiranja, dok se kandidati koji zadovolje postavljene norme kako je naprijed opisano, rangiraju isključivo prema rezultatima Državne mature. Pravo na upis ostvaruje 75 kandidata s najvećim brojem bodova.

Vrhunski sportaši Hrvatske I i II kategorije oslobađaju se od polaganja ostalih normi ukoliko zadovolje normu iz plivanja.

Rezultati razredbenog ispita (privremena lista) objavit će se 06.07.2020. do 14.00 sati. Nezadovoljni kandidati imaju pravo žalbe do 07.07.2020. do 10.00 sati, isključivo putem e-maila studentska.sluzba@kifst.hr.

Konačni rezultati razredbenog ispita (konačne liste) objavit će se 07.07.2020. do 14.00 sati.

Upisi će se provoditi nakon objave konačnih rezultata Državne mature (20.07.2020. do 14:59), te objave konačnih rang-lista za upis (20.07.2020. iza 16:00), i to od 21.07.2020. do 24.07.2020. do 13.00 sati prema naknadnim obavijestima.

Sve informacije na telefon Studentske službe 021/302-444 ili na e-mail studentska.sluzba@kifst.hr.

Popis specijalista medicine rada i sporta

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content