NATJEČAJ
ZA UPIS U PRVU GODINU SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE
AKADEMSKA GODINA 2016/2017

Natječaj Sveučilišta u Splitu

UPISNA KVOTA

REDOVITI
IZVANREDNI
UKUPNO
Diplomski studij kineziologije
60
0
90

UVJETI UPISA

Završen sveučilišni preddiplomski studij kineziologije ili neki srodni s ukupnim brojem od minimalno 180 ECTS bodova.

RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak provodi se jedino u slučaju da je broj prijavljenih pristupnika veći od upisne kvote. Kandidati se rangiraju prema kriteriju izvrsnosti s obzirom na prosjek i nezaostajanje tijekom studija.

PRIJAVA ZA STUDIJ

PRIJAVA UPISA
26. i 27.09. od 09.00 do 14.00 sati
RAZREDBENI POSTUPAK I PRIVREMENA LISTA (po potrebi)
28.09.
ŽALBE (po potrebi)
29.09. od 08.30 do 10.00 sati
KONAČNA LISTA
29.09. u 12.00 sati
UPISI
30.09. od 09.00 do 14.00 sati Ukoliko se razredbeni postupak ne bude provodio, upisi će se provoditi 29. i 30.09.2016.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • dokaz o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju (potvrda ili diploma); izvornik ili ovjerena preslika i
  • dokaz o državljanstvu

Pristupnici koji su sveučilišni preddiplomski studij završili na nekom drugom visokom učilištu, osim diplome, dužni su dostaviti prijepis ocjena s prosjekom, brojem ECTS bodova (najmanje 180), te nastavni plan i program.
Pristupnici koji su sveučilišni preddiplomski studij završili u inozemstvu moraju prethodno proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije na Sveučilištu u Splitu

DOKUMENTACIJA ZA UPIS 

  • Dokaz o završenom preddiplomskom studiju
  • Rodni list i domovnica
  • 2 fotografije (ne starije od 6 mjeseci)
  • Uvjerenje o prebivalištu ili fotokopija (važeće) osobne iskaznice
  • Dokaz o uplati 400,00 kn na ime upisnine u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6,                           

         IBAN: HR45 23300031100399873

  • Upisni, statistički list, obrazac prijave, indeks (na Fakultetu)
kineziološki fakultet u splitu

Kontakt

Studentska služba

tel: 021/302-444 

e-mail: studentska.sluzba@kifst.hr

 REDOVITIIZVANREDNIUKUPNO
Diplomski studij kineziologije90090
PRIJAVA UPISA26. i 27.09. od 09.00 do 14.00 sati
RAZREDBENI POSTUPAK
I PRIVREMENA LISTA (po potrebi)
8.09.
ŽALBE (po potrebi)29.09. od 08.30 do 10.00 sati
KONAČNA LISTA29.09. u 12.00 sati
UPISI

30.09. od 09.00 do 14.00 sati

Ukoliko se razredbeni postupak ne bude provodio, upisi će se provoditi 29. i 30.09.2016.

  •  
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content