Diplomski rad

Postupak prijave teme, mentora, sumentora i kratkog sadržaja diplomskog rada

PRIJAVA 1:

  • OBRAZAC MR-OB1 popunjen elektronski, isprintan, potpisan od mentora i studenta

Postupak prijave diplomskog rada

PRIJAVA 2:

  • OBRAZAC MR-OB2 popunjen elektronski i isprintan
  • Radna verzija diplomskog rada prihvaćena od mentora/sumentora, tiskana u spiralnom uvezu (CD/DVD)

Postupak određivanja datuma obrane diplomskog rada

PRIJAVA 3:
UVJET: položeni svi ispiti i ostvareno najmanje 99 ECTS bodova.

  • Izvješće potpisano od svih članova Povjerenstva (predaje mentor)
  • OBRAZAC MR-OB3 popunjen elektronski, isprintan i potpisan
  • Konačnu verziju diplomskog rada (tri primjerka u tvrdom uvezu+3 CD/DVD-a)
  • Indeks sa svim upisanim ocjenama
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content