Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij kineziologije izvodi u znanstvenom području društvenih znanosti, u znanstvenom polju Kineziologija. Studij se izvodi kao redovni i izvanredni s trajanjem od 3 godine, to jest 6 semestara.

Prva tri semestra studija studenti slušaju predavanja iz obaveznih i izbornih kolegija, dok su preostala tri semestra namijenjena izradi i obrani projekta doktorske disertacije, eksperimentalnom postupku te tehničkoj izradi i obrani doktorske disertacije.

Tijekom studija student mora skupiti najmanje 180 ECTS bodova. Pristupnici ECTS bodove tijekom studija skupljaju kroz polaganje obveznih i izbornih predmeta, znanstveno-istraživački rad, prezentiranje rezultata znanstveno-istraživačkog rada, objavljivanje znanstvenih radova te izradu i obranu doktorske disertacije.

Svakom studentu Doktorskog studija dodjeljuje se tutor koji prati njegov rad i postignuća te mu pomaže u pitanjima vezanim za studij.

Na doktorskom studiju kineziologije nastava se održava kroz predavanja, seminare, konzultacije, sudjelovanje u znanstvenom istraživanju, aktivno sudjelovanje u radu znanstvenih skupova te izradu doktorske disertacije. Mogućnost individualnoga usmjeravanja znanstvenih interesa svakog studenta omogućena je putem izbornih kolegija.

Svi ispiti na Doktorskom studiju polažu u formi seminarskog rada javno pred ispitnim povjerenstvom, čime je osiguran potpuna transparentnost i objektivnost ispitnog postupka.

Doktorski studij završava izradom i javnom obranom doktorske disertacije. Sama disertacija može biti izrađena po klasičnom modelu ili po skandinavskom modelu koji čini skup objavljenih znanstvenih radova popraćen kritičkim osvrtom autora.

Završetkom studija i obranom disertacije stječe se akademski stupanj doktora društvenih znanosti iz polja Kineziologija.

Informacije

 

I. semestar


OBVEZNI PREDMETIECTSSatiSyllabusMoodle
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada u kineziologiji625otvorie-učenje
Kvantitativne metode i kineziometrija625otvorie-učenje
     
IZBORNI PREDMETI (studenti biraju 1 predmet)    
Motoričko učenje i motorička znanja310otvorie-učenje
Zakonitosti razvojnih procesa u kineziologiji310otvorie-učenje
Kineziologija edukacije310otvorie-učenje
Fizika sporta310otvorie-učenje
Akutne ozljede mekih tkiva sportaša310otvorie-učenje
Primijenjena medicina u kineziologiji i sportu310otvorie-učenje
Matrična algebra multivarijatnih statističkih metoda310otvorie-učenje
Planiranje i pisanje znanstvenog rada310otvorie-učenje
     

II. semestar


OBVEZNI PREDMETIECTSSatiSyllabusMoodle
Sustavi znanstveno istraživačkog rada u primijenjenoj kineziologiji730otvorie-učenje
     
IZBORNI PREDMETI (studenti biraju 2 predmeta)    
Kineziološka i antropološka analiza borilačkih sportova410otvorie-učenje
Linearna algebra410otvorie-učenje
Istraživanja u kineziološkoj edukaciji410otvorie-učenje
Vrednovanje u kineziološkoj edukaciji410otvorie-učenje
Kineziološka i antropološka analiza u kineziološkoj edukaciji410otvorie-učenje
Prilagođena tjelesna aktivnost i sport410otvorie-učenje
Kineziološka i antropološka analiza u sportu410otvorie-učenje
Kineziološka i antropološka analiza u plesu410otvorie-učenje
Modeli selekcije i orijentacije u kineziologiji410otvorie-učenje
Odabrana poglavlja iz biološke psihologije i neuroznanosti410otvorie-učenje
Medicinske dijagnostičke metode u kineziologiji i sportu410otvorie-učenje
Integracija znanosti i vrhunskog sporta410otvorie-učenje
Odabrana poglavlja kvantitativnih metoda410otvorie-učenje
     

III. semestar


OBVEZNI PREDMETIECTSSatiSyllabusMoodle
Istraživanja antropološkog statusa u kineziologiji730otvorie-učenje
     
IZBORNI PREDMETI (studenti biraju 1 predmet)    
Kineziologija u oružanim snagama310otvorie-učenje
Kineziologija edukacije u predškolskoj, mlađoj, srednjoj i starijoj školskoj dobi310otvorie-učenje
Transformacijski učinci kineziterapijskih postupaka310otvorie-učenje
Kinematička analiza kinezioloških aktivnosti310otvorie-učenje
Ekspertni sustavi u sportu310otvorie-učenje
Dijagnostika i metodologija u kineziološkoj rekreaciji i fitnesu310otvorie-učenje
Odabrana poglavlja iz razvojne psihologije310otvorie-učenje
Neurofiziološke osnove upravljanja pokretima310otvorie-učenje
     

Poslijediplomski studij za stjecanje doktorata znanosti završava izradom i obranom doktorskog rada (disertacije). Disertacija se radi tijekom druge i treće godine studija, a njenom obranom student ostvaruje 45 ECTS bodova. Iznimno, doktorski rad može biti skup objavljenih znanstvenih radova popraćen kritičkim preglednim poglavljem, koje se sastoji od uvoda, rasprave, zaključka i iscrpnog pregleda relevantne literature (tzv. skandinavski model). Takav je oblik rada moguć samo u sklopu istraživačkog rada na doktorskom studiju, a znanstveni radovi moraju biti objavljeni nakon upisa na doktorski studij.

Izradi doktorata prethodi izrada projekta (teme) doktorske disertacije, a njoj pak prethodi predprijava teme doktorske disertacije. Cilj predprijave je znanstvena procjena prijedloga projekta doktorske disertacije i kompetencije mentora od strane relevantnih nezavisnih procjenitelja.

Repozitorij doktorskih disertacija

Baza doktorskih disertacije dostupna je na sustavu Dabar

Temeljni dokumenti

 

Strateški dokumenti

 

Odluke Fakultetskog vjeća

 

Ostale odluke

Odluka o produžetku roka za polaganje ispita Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

Odluka o školarini na poslijediplomskom sveučilišnom studiju za studente koji su prvi puta upisali studij prije akademske godine 2019 2020

Odluka o utvrđivanju iznosa upisnina, školarina i ostalih naknada za studente poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija koji prvi puta upisuju studij u akademskoj godini 2020 2021

Obrasci

 

Dokumenti van snage

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content