IME I PREZIME KANDIDATA TEMA

 

POVJERENSTVO ZA OBRANU

ZAVRŠNOG RADA

 

VRIJEME OBRANE ZAVRŠNOG RADA

BRANIMIR VUJEVIĆ Periodizacija godišnjeg rada veslača kategorije juniora-B

1/ Mladen Marinović, mentor

2/ Zoran Grgantov, član

3/ Mario Jeličić, član

4/ Miodrag Spasić, zamjenski član

 

30.03.2016.

14.30

 

PETAR MILIN Analiza tehnike zaveslaja uporabom programa kinovea

1/ Mladen Marinović, mentor

2/ Miodrag Spasić, član

3/ Mario Jeličić, član

4/ Zoran Grgantov, zamjenski član

30.03.2016.

15.00