Ljetni ispitni rokovi za studente specijalističkog diplomskog stručnog studija održavati će se u periodu između 17.06.2016. i 17.07.2016.

Službeni termini biti će objavljeni na web stranici 20.05.2016. iza 12.00 sati

Ante Rađa, pred.