23. kolovoz 2017

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika Ensara Abazovića pod naslovom:

Modeliranje transverzalnog i longitudinalnog odgovora medijalnog i latralnog vastusa na električni impuls nakon postaktivacijske potencijacije

održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  • dr. sc. Vladimir Ivančev, docent Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, predsjednik
  • dr. sc. Boštkan Šimunič, izvanredni profesor znanstveno-istraživačkog centra Univerizeta Primorska, član
  • dr. sc. Igor Jelaska, izvanredni profesor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, član
  • dr. sc. Ana Poljičanin, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, član
  • dr. sc. Dražen Čular, izvanredni profesor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, član
  • dr. sc. Marko Erceg, izvanredni profesort Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, zamjenski član

u srijedu 23. 08. 2017. u 18:00 sati na Kineziološkom fakultetu u Splitu Teslina 10/IV kat, učionica br. 3