Raspored predavanja

LJETNI SEMESTAR

Za termine 09. – 11. lipnja 2017

2-semestar-prediplomski

4-semestar-prediplomski

6-semestar-prediplomski

 

Za termine 01. – 04. lipnja 2017

2-semestar-prediplomski

4-semestar-prediplomski-izmjena

6-semestar-prediplomski

 

Za termine 25. – 28. svibnja 2017

2-semestar-prediplomski

4-semestar-prediplomski

6-semestar-prediplomski

 

Za termine 18. – 21. svibnja 2017

2-semestar-prediplomski

4-semestar-prediplomski

6-semestar-prediplomski

 

Za termine 12. – 14. svibnja 2017

2-semestar-prediplomski

4-semestar-prediplomski

6-semestar-prediplomski

 

Za termine 05. – 06. svibnja 2017

2-semestar-prediplomski

4-semestar-prediplomski

6-semestar-prediplomski

 

Za termine 28. – 30. travnja 2017

2-semestar-prediplomski

4-semestar-prediplomski

6-semestar-prediplomski

 

Za termine 21. – 23. travnja 2017

2-semestar-prediplomski

4-semestar-prediplomski

6-semestar-prediplomski

 

Za termine 07. – 09. travnja 2017

2-semestar-prediplomski

4-semestar-prediplomski

6-semestar-prediplomski

 

Za termine 31. ožujka – 02. travnja 2017

2-semestar-prediplomski

4-semestar-prediplomski

6-semestar-prediplomski

 

Za termine 24.-26. ožujka 2017

2-semestar-prediplomski

4-semestar-prediplomski

6-semestar-prediplomski

 

Za termine 17.-19. ožujka 2017

2-semestar-prediplomski

4-semestar-prediplomski

6-semestar-prediplomski

 

ZIMSKI SEMESTAR

Za termine 26.-29. siječnja 2017.

1-semestar-preddiplomski

3-semestar-preddiplomski

5-semestar-preddiplomski

 

Za termine 19.-22. siječnja 2017.

1-semestar-preddiplomski

3-semestar-preddiplomski

5-semestar-preddiplomski

 

Za termine 12.-15. siječnja 2017.

1-semestar-preddiplomski

3-semestar-preddiplomski

5-semestar-preddiplomski

 

Za termine 07.-08. siječnja 2017.

1-semestar-preddiplomski

3-semestar-preddiplomski

5-semestar-preddiplomski

 

Za termine 16.-18. prosinca 2016.

1-semestar-preddiplomski

3-semestar-preddiplomski

5-semestar-preddiplomski

 

Za termine 08.-11. prosinca 2016.

1-semestar-preddiplomski

3-semestar-preddiplomski

5-semestar-preddiplomski

 

Za termine 02.-04. prosinca 2016.

1-semestar-preddiplomski

3-semestar-preddiplomski

5-semestar-preddiplomski

 

Za termine 25.-27. studenog 2016.

1-semestar-preddiplomski

3-semestar-preddiplomski

5-semestar-preddiplomski

 

Za termine 18.-20. studenog 2016.

1-semestar-preddiplomski

3-semestar-preddiplomski

5-semestar-prediplomski

Za termine 11.-13. studenog 2016.

Prvi semestar

Treći semestar

Peti semestar

Za termine 04.-06. studenog 2016.

Prvi semestar

Treći semestar

Peti semestar