Raspored predavanja

LJETNI SEMESTAR 2017/2018

Za termine 08.-10. lipnja 2018.

2-semestar-preddiplomski

4-semestar-preddiplomski

6-semestar-preddiplomski

 

Za termine 01.-03. lipnja 2018.

2-semestar-preddiplomski

4-semestar-preddiplomski

6-semestar-preddiplomski

 

Za termine 25.-27. svibnja 2018.

2-semestar-preddiplomski

4-semestar-preddiplomski

6-semestar-preddiplomski

 

Za termine 17.-20. svibnja 2018.

2-semestar-preddiplomski

4-semestar-preddiplomski

6-semestar-preddiplom

 

Za termine 11.-13. svibnja 2018.

2-semestar-preddiplomski

4-semestar-preddiplomski 

6-semestar-preddiplomski

 

Za termine 04.-06. svibnja 2018.

2-semestar-preddiplomski

4-semestar-preddiplomski 

6-semestar-preddiplomski (Izmjena)

 

Za termine 27.-29. travnja 2018.

2-semestar-preddiplomski

4-semestar-preddiplomski

6-semestar-preddiplomski

 

Za termine 20.-22. travnja 2018.

2-semestar-preddiplomski

4-semestar-preddiplomski

6-semestar-preddiplomski

 

Za termine 13.-15. travnja 2018.

2-semestar-preddiplomski

4-semestar-preddiplomski

6-semestar-preddiplomski

 

Za termine 06.-08. travnja 2018.

2-semestar-preddiplomski

4-semestar-preddiplomski

6-semestar-preddiplomski

 

Za termine 23.-25. ožujka 2018.

2-semestar-preddiplomski

4-semestar-preddiplomski

6-semestar-preddiplomski

 

Za termine 16.-18. ožujka 2018.

4-semestar-prediplomski

6-semestar-prediplomski

 

ZIMSKI SEMESTAR 2017/2018

Za termine 01.-04. veljače 2018.

1-semestar-preddiplomski 

3-semestar-preddiplomski

5-semestar-preddiplomski

 

Za termine 25.-28. siječnja 2018.

1-semestar-preddiplomski 

3-semestar-preddiplomski

5-semestar-preddiplomski

 

Za termine 19.-21. siječnja 2018.

1-semestar-preddiplomski 

3-semestar-preddiplomski

5-semestar-preddiplomski

 

Za termine 12.-14. siječnja 2018.

1-semestar-preddiplomski 

3-semestar-preddiplomski

5-semestar-preddiplomski

 

Za termine 15.-17. prosinca 2017.

1-semestar-preddiplomski 

3-semestar-preddiplomski

5-semestar-preddiplomski

 

Za termine 08.-10. prosinca 2017.

1-semestar-preddiplomski 

3-semestar-preddiplomski

5-semestar-preddiplomski

 

Za termine 01.-03. prosinca 2017.

1-semestar-preddiplomski 

3-semestar-preddiplomski

5-semestar-preddiplomski

 

Za termine 24.-26. studenog 2017.

1-semestar-preddiplomski 

3-semestar-preddiplomski 

5-semestar-preddiplomski

 

Za termine 17.-19. studenog 2017.

1-semestar-preddiplomski 

3-semestar-preddiplomski 

5-semestar-preddiplomski

 

Za termine 10.-12. studenog 2017.

1-semestar-preddiplomski 

3-semestar-preddiplomski 

5-semestar-preddiplomski

 

Za termine 03.-05. studenog 2017.

1-semestar-preddiplomski 

3-semestar-preddiplomski Izmjena

5-semestar-preddiplomski

 

Za termine 27.-29. listopada 2017.

1-semestar-preddiplomski

3-semestar-preddiplomski

5-semestar-preddiplomski