Raspored predavanja

LJETNI SEMESTAR

Za termine 01. – 04. lipnja 2017

2-semestar-specijalistički

 

Za termine 19. – 21. svibnja 2017

2-semestar-specijalistički

4-semestar-specijalistički

 

Za termine 12. – 14. svibnja 2017

4-semestar-specijalistički

 

Za termine 05.-06. svibnja 2017

4-semestar-specijalistički

 

Za termine 28.-30. travnja 2017

4-semestar-specijalistički

 

Za termine 21.-23. travnja 2017

2-semestar-specijalistički

 

Za termine 17.-19. ožujka 2017

2-semestar-specijalistički

4-semestar-specijalistički

 

ZIMSKI SEMESTAR

Za termine 20.-22. siječnja 2017.

1-semestar-specijalisticki

 

Za termine 13.-15. siječnja 2017.

1-semestar-specijalisticki

 

Za termine 07.-08. siječnja 2017.

1-semestar-specijalisticki

 

Za termine 16.-18. prosinca 2016.

1-semestar-specijalisticki

 

Za termine 08.-11. prosinca 2016.

1-semestar-specijalisticki

3-semestar-specijalisticki

 

Za termine 02.-04. prosinca 2016.

1-semestar-specijalisticki

3-semestar-specijalisticki

 

Za termine 25.-27. studenog 2016.

1-semestar-specijalisticki

3-semestar-specijalisticki

 

Za termin 18.-20. studenog 2016.

Prvi semestar

Treći semestar

Za termin 11.-13. studenog 2016.

Prvi semestar

Treći semestar

Za termin 04.-06. studenog 2016

Treći semestar