Raspored predavanja

ZIMSKI SEMESTAR 2017/20108

Za termine 19.-21. siječnja 2018.

1-semestar-specijalisticki

 

Za termine 12.-14. siječnja 2018.

1-semestar-specijalisticki

3-semestar-specijalisticki

 

Za termine 15.-17. prosinca 2017.

1-semestar-specijalisticki

3-semestar-specijalisticki

 

Za termine 08.-10. prosinca 2017.

1-semestar-specijalisticki

 

Za termine 24.-26. studenog 2017.

1-semestar-specijalisticki

 

Za termine 17.-19. studenog 2017.

1-semestar-specijalisticki

 

Za termine 10.-12. studenog 2017.

1-semestar-specijalisticki

3-semestar-specijalisticki

 

Za termine 03.-05. studenog 2017.

1-semestar-specijalisticki

3-semestar-specijalisticki

 

LJETNI SEMESTAR 2017/2018

2-semestar-specijalistički

4-semestar-specijalistički