Raspored predavanja za akademsku godinu 2016./2017.

Akademska godina podijeljena je na dva semestra, zimski i ljetni semestar. Svaki semestar ima 15 tjedana nastave. Unutar jednog semestra neki predmeti se realiziraju unutar 7 ili 8 tjedana, što nazivamo četvrtinama. Pa tako jedna akademska godina je podijeljena na četiri četvrtine, prve dvije u zimskom semestru i druge dvije u ljetnom semestru.

U akademskoj godini 2016./2017. četvrtine traju kako slijedi:

1/4  od 03.10.2015. do 18.11.2016.
2/4  od 21.11.2015. do 20.01.2017.
3/4  od 20.02.2017. do 07.04.2017.
4/4  od 10.04.2017. do 02.06.2017.

 

1 . godina preddiplomski studij kineziologije

Studenti po grupama

 

 

2. godina preddiplomski studij kineziologije

Studenti po grupama

 

 

3. godina preddiplomski studij kineziologije

Studenti po grupama – ljetni semestar      

 

Raspored učionica:

UČIONICA 3

UČIONICA 5

UČIONICA 6

UČIONICA 7

INFORMATIČKA UČIONICA – MU

AMFITEATAR – AMF

DVORANA