Raspored predavanja za akademsku godinu 2017./2018.

Akademska godina podijeljena je na dva semestra, zimski i ljetni semestar. Svaki semestar ima 15 tjedana nastave. Unutar jednog semestra neki predmeti se realiziraju unutar 7 ili 8 tjedana, što nazivamo četvrtinama. Pa tako jedna akademska godina je podijeljena na četiri četvrtine, prve dvije u zimskom semestru i druge dvije u ljetnom semestru.

U akademskoj godini 2017./2018. četvrtine traju kako slijedi:

1/4  od 02.10.2017. do 17.11.2017.
2/4  od 20.11.2017. do 26.01.2018.
3/4  od 26.02.2018. do 16.04.2018.
4/4  od 16.04.2018. do 08.06.2018.

 

1 . godina preddiplomski studij kineziologije

Studenti po grupama s LV grupama

 

2. godina preddiplomski studij kineziologije

Studenti po grupama

popis studenata Kineziterapija

3. godina preddiplomski studij kineziologije

Studenti po grupama i usmjerenju

popis studenata Plesovi

 

Raspored učionica:

UČIONICA 2

UČIONICA 3

UČIONICA 5

UČIONICA 6

UČIONICA 7

DVORANA