Raspored predavanja za akademsku godinu 2018./2019.

Akademska godina podijeljena je na dva semestra, zimski i ljetni semestar. Svaki semestar ima 15 tjedana nastave. Unutar jednog semestra neki predmeti se realiziraju unutar 7 ili 8 tjedana, što nazivamo četvrtinama. Pa tako jedna akademska godina je podijeljena na četiri četvrtine, prve dvije u zimskom semestru i druge dvije u ljetnom semestru.

U akademskoj godini 2018./2019. četvrtine traju kako slijedi:

1/4  od 09.10.2018. do 23.11.2018.
2/4  od 26.11.2018. do 25.01.2019.
3/4
4/4

Kalendar nastavne djelatnosti u akademskoj godini 2018./2019.

 

1 . godina preddiplomski studij kineziologije

Studenti po grupama s LV grupama

 

2. godina preddiplomski studij kineziologije

Studenti po grupama

 

3. godina preddiplomski studij kineziologije

Studenti po grupama i usmjerenju

 

 

Raspored učionica:

UČIONICA 2

UČIONICA 3

UČIONICA 5

UČIONICA 6

UČIONICA 7

DVORANA