Plan i program

 

I. semestar


OBVEZNI PREDMETI ECTS Sati Syllabus Moodle
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada u kineziologiji 6 25 otvori e-učenje
Kvantitativne metode i kineziometrija 6 25 otvori e-učenje
IZBORNI PREDMETI (studenti biraju 1 predmet)
Motoričko učenje i motorička znanja 3 10 otvori e-učenje
Zakonitosti razvojnih procesa u kineziologiji 3 10 otvori e-učenje
Kineziologija edukacije 3 10 otvori e-učenje
Fizika sporta 3 10 otvori e-učenje
Akutne ozljede mekih tkiva sportaša 3 10 otvori e-učenje
Primijenjena medicina u kineziologiji i sportu 3 10 otvori e-učenje
Matrična algebra multivarijatnih statističkih metoda 3 10 otvori e-učenje
Planiranje i pisanje znanstvenog rada 3 10 otvori e-učenje

 

II. semestar


OBVEZNI PREDMETI ECTS Sati Syllabus Moodle
Sustavi znanstveno istraživačkog rada u primijenjenoj kineziologiji 7 30 otvori e-učenje
IZBORNI PREDMETI (studenti biraju 2 predmeta)
Kineziološka i antropološka analiza borilačkih sportova 4 10 otvori e-učenje
Linearna algebra 4 10 otvori e-učenje
Istraživanja u kineziološkoj edukaciji 4 10 otvori e-učenje
Vrednovanje u kineziološkoj edukaciji 4 10 otvori e-učenje
Kineziološka i antropološka analiza u kineziološkoj edukaciji 4 10 otvori e-učenje
Prilagođena tjelesna aktivnost i sport 4 10 otvori e-učenje
Kineziološka i antropološka analiza u sportu 4 10 otvori e-učenje
Kineziološka i antropološka analiza u plesu 4 10 otvori e-učenje
Modeli selekcije i orijentacije u kineziologiji 4 10 otvori e-učenje
Odabrana poglavlja iz biološke psihologije i neuroznanosti 4 10 otvori e-učenje
Medicinske dijagnostičke metode u kineziologiji i sportu 4 10 otvori e-učenje
Integracija znanosti i vrhunskog sporta 4 10 otvori e-učenje
Odabrana poglavlja kvantitativnih metoda 4 10 otvori e-učenje

 

III. semestar


OBVEZNI PREDMETI ECTS Sati Syllabus Moodle
Istraživanja antropološkog statusa u kineziologiji 7 30 otvori e-učenje
IZBORNI PREDMETI (studenti biraju 1 predmet)
Kineziologija u oružanim snagama 3 10 otvori e-učenje
Kineziologija edukacije u predškolskoj, mlađoj, srednjoj i starijoj školskoj dobi 3 10 otvori e-učenje
Transformacijski učinci kineziterapijskih postupaka 3 10 otvori e-učenje
Kinematička analiza kinezioloških aktivnosti 3 10 otvori e-učenje
Ekspertni sustavi u sportu 3 10 otvori e-učenje
Dijagnostika i metodologija u kineziološkoj rekreaciji i fitnesu 3 10 otvori e-učenje
Odabrana poglavlja iz razvojne psihologije 3 10 otvori e-učenje
Neurofiziološke osnove upravljanja pokretima 3 10 otvori e-učenje