Opće informacije

Logo Kifst

Naziv Fakulteta:

SVEUČILIŠTE U SPLITU KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Skraćeni naziv Fakulteta:

KINEZIOLOŠKI FAKULTET SPLIT

Sjedište:

Teslina 6
21000 Split

Telefoni/telefax:

centrala – 021 302 440
studentska referada – 021 302 444
dekanat – 021 302 447

telefaks uprava : 021 385 399

IBAN fakulteta: HR4523300031100399873
SWIFT (BIC): SOGEHR22
Matični broj: 02393255
OIB: 57848936921
Web stranica: web.kifst.unist.hr

Dekanica: prof.dr.sc. Đurđica Miletić
Prodekani:

prof.dr.sc. Zoran Grgantov – prodekan za znanost
izv.prof.dr.sc. Jelena Paušić – prodekanica za nastavu i studente
doc.dr.sc. Dražen Čular – prodekan za poslovnu politiku i financije