Znanstveni seminar: „Paradigma anaerobnog kapaciteta i anaerobne snage“

Kineziološki Fakultet u Splitu i Hrvatski Institut za kineziologiju i sport organiziraju znanstveni seminar pod nazivom: „Paradigma anaerobnog kapaciteta i anaerobne snage“
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Poštovani studenti i profesori,

U sklopu 3. Dana kinziologije, Kineziološki Fakultet u Splitu i Hrvatski Institut za kineziologiju i sport, u subotu, 28.10.2017. organiziraju znanstveni seminar pod nazivom: „Paradigma anaerobnog kapaciteta i anaerobne snage“. Tom prilikom će eminentni međunarodni stručnjaci  prof. dr. sc. Johny Padulo, prof. dr. sc. Alessandro M . Zagatto i prof. dr. sc. Y. Nakamura održati niz oralnih i praktičnih predavanja.

Ovim putem Vas pozivamo da se aktivno uključite u ovu radionicu i doprinesete razvoju kineziologije, zdravlja  i sporta kao društveno iznimno važnih područja.

Raspored seminara (28.10.2017):

09:00 – 12:00 oralne prezentacije

Prof. Alessandro Zagatto (Sao Paolo State University): „Anaerobni kapacitet i anaerobna snage – prošlost – sadašnjost – budućnost“

Prof. dr. sc. Johnny Padulo (Sveučilište u Splitu): „Anaerobni kapaciteti za vrijeme testa trčanja“

Prof. dr. sc. Fabio Y. Nakamura (Univerista degli Studi G.D’Annunzio Chieti-Pescara): „Aerobni i anaerobni zahtjevi kod igrača futsala“

12:00 – 13:00 demonstracija cikličkog ergometra „Excalibur“

Prof. dr. sc. Alessandro Zagatto u suradnji s Lode

13:00 – 14:00 terenski test „FIET test“ na igračima futsala

Prof. Fabio Y. Nakamura

Oralna predavanja će se održati u učionoci br. 6. Kineziološkog fakulteta (Teslina 10), dok će se praktični test održati u školskoj dvorani Obrtno-tehničke škole (iza fakulteta).

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content