Prvi sastanak projekta Enriched Sport Activities (ESA) u Palermu

ESA "Enriched Sport Activities Program" nositelja CUS Palermo
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Od 22. do 24. veljače u Palermu se održava kick-off meeting koordinatora i partnera projekta Enriched Sport Activities (ESA) koji je započeo 01. siječnja 2017.

Kineziološki fakultet u Splitu predstavljaju članovi projektnog tima doc. dr. sc. Boris Milavić i Nina Ivančić, pred., te dekanica Fakulteta Prof. dr. sc. Đurđica Miletić i prodekanica izv. prof. dr. sc. Jelena Paušić.

Ostali članovi projektnog tima su dr. sc. Ante Rađa, pred. i Biljana Kuzmanić, pred.

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content