Upisi u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija kineziologije

Upisi u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija kineziologije
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Upisi u prvu godinu

sveučilišnog diplomskog studija kineziologije

 

Upisi se provode nakon provedenih prijava i razredbenog postupka, i to 01. i 02. listopada.

Za upis je potrebno:

1/ Prijavni list

2/ 1 fotografija (ne starija od šest mjeseci)

3/ Uplatnica u iznosu 400,00 kn za upisninu

4/ Potvrda o prebivalištu ili fotokopija važeće osobne iskaznice

5/ Dokaz o završenom preddiplomskom studiju kineziologije (potvrdnica ili diploma) predano kod prijave

6/ Rodni list (ili izvadak iz E-matice)

7/ Domovnica (ili izvadak iz E-matice) predano kod prijave

8/ Izjava/privola

9/ Statistički list ŠV20

10/ Lista izbornih predmeta

11/ Upisni list

Studenti koji su prethodni studij završili na KIF Split u akademskoj 2019-2020 godini kompletiranu upisnu dokumentaciju bez zadržavanja predaju u za to predviđenu kutiju ispred referade.

Svi ostali kandidati kompletiranu upisnu dokumentaciju dostavljaju osobno u referadu.

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content