Upisi na diplomske studije

Sveučilišni diplomski studij Kineziologija Stručni specijalistički diplomski studij Kineziologija Sveučilišni diplomski združeni studij Međunarodni studij košarke i menadžmenta
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Kineziološki fakultet u Splitu na 7. razini HKOa izvodi  dva sveučilišna studijska programa, od kojih je jedan redovan na hrvatskom jeziku a drugi redovan i izvanredan združeni studijski program na engleskom jeziku, te jedan stručni specijalistički diplomski studij. Sva tri studija traju dvije akademske godine i ukupno se stječe 120 ECTSa.

O upisima na navedene studije pročitajte više na slijedećim linkovima:

Sveučilišni diplomski studij Kineziologija

Stručni specijalistički diplomski studij Kineziologija (smjer: Kineziterapija. Kondicijska priprema sportaša, Rekreacija i fitnes, Sportski trening)

Sveučilišni diplomski združeni studij Međunarodni studij košarke i menadžmenta

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content