Temeljem odluke rektora Sveučilišta u Splitu, na period od dva tjedna prestaje i odgađa se kontakt nastava na svim studijima Kineziološkog fakulteta

Prekid kontakt nastave u vremenu od dva tjedna.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Temeljem odluke rektora Sveučilišta u Splitu, na period od dva tjedna prestaje i odgađa se kontakt nastava na svim studijima Kineziološkog fakulteta. Nastavnici su dužni biti na raspolaganju studentima. Studenti će kontaktirati nastavnike e-poštom, a nastavnik je dužan odgovoriti na e-mail uz roku jednog radnog dana. Nastavnicima je preporučeno uspostaviti neki oblik nastave na daljinu (Moodle, Skype, …), te će o tome obavijestiti studente. Fakultet je otvoren, službe rade, ali studenti neće moći ulaziti u dvorane i teretanu. Knjižnica radi iskljućivo za posudbu knjiga, i to uz prethodnu najavu i dogovor e-poštom s voditeljicom knjižnice (jafric@kifst.hr).

Svi članovi uprave bit će na Fakultetu, ali molimo da sastanak prethodno dogovorite e-poštom.

Sve novosti bit će redovito objavljivane na mrežnoj stranici Fakulteta, a pozivamo sve studente da ih prošire uobičajenim sredstvima razmjene informacija (društvene mreže, whatsapp grupe, i sl.)

Molimo sve za strpljenje, razumijevanje i disciplinirano ponašanje

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content