Svečani prijem studenata Preddiplomskog stručnog studija Kineziologija

održat će se u petak, 27. listopada 2017. godine u učionici 6. Kineziološkog fakulteta, Teslina 10.,  4 kat.  prema sljedećem rasporedu:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Temeljem čl. 12. Pravilnika o studiranju na stručnim studijima na Kineziološkom fakultetu u Splitu, Kolegij stručnih studija predlaže Fakultetskom vijeću Kineziološkog fakulteta u Splitu, donošenje

 

 

ODLUKE O SVEČANOM PRIJEMU STUDENATA PRVE GODINE

STRUČNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

 

Svečani prijem studenata prve godine stručnog preddiplomskog studija kineziologije održat će se u petak, 27. listopada 2017. godine

u učionici 6. Kineziološkog fakulteta, Teslina 10.,  4 kat.  prema sljedećem rasporedu:

 

12.00 sati za usmjerenja SPORTSKI TRENER (svi sportovi) i KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA

13.00 sati za usmjerenja KINEZIOLOŠKA REKREACIJA I FITNES i KINEZITERAPIJA

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content