Svečani prijem novih studenata prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija

Svečani prijam studenata prve godine Sveučilišnog preddiplomskog studija održat će se dana 1. listopada 2018. godine (ponedjeljak)  u 09.00 sati
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Svečani prijam studenata prve godine Sveučilišnog preddiplomskog studija održat će se dana 1. listopada 2018. godine (ponedjeljak)  u 09.00 sati u učionici 6 Kineziološkog fakulteta, Teslina 10, 4. kat.

 

Raspored za 1. godinu Sveučilišnog preddiplomskog  studija Kineziologija

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content