Svečana promocija Kineziološkog fakulteta

Svečana promocija Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu održana je u srijedu, 18. svibnja.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Svečana promocija Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu održana je u srijedu, 18. svibnja. Povjerenstvo za promociju, u sastavu dekanica Kineziološkog fakulteta prof.dr.sc. Đurđica Miletić, prodekanica za nastavu i studente prof.dr.sc. Jelena Paušić, prodekan za znanost  prof.dr.sc. Zoran Grgantov, prodekan za razvoj i poslovnu politiku doc. dr. sc. Dražen Čular, promovirali su sveučilišne i stručne prvostupnice i prvostupnike kineziologije, diplomirane magistre kineziologije i stručne specijaliste kineziologije.

Dekanica Miletić je diplomirane studente pozvala da se uključe u rad alumni udruge Fakulteta te da doprinesu razvoju nove dimenzije kvalitete kineziološke struke. Kazala je kako se splitski Kinezioološki fakultet profilirao u jednu od najuspješnijih sastavnica Sveučilišta te se svrstao među najatraktivnije fakultete kada je u pitanju izbor maturanata.

Tom prigodom promovirani su:

 

Sveučilišni predddiplomski studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica kineziologije)
Bartulović Toni, Bebić Varja, Bilić Vladimir, Botica Božena, Civitico Darla, Crnjak Tina, Čikotić Zvonimir, Ćuković Ivan, Eremut Ivan, Glavan Paula, Grčić Mate, Grgičević Mario, Ivanišević Ana, Jurić Ante, Klisović Mario, Knežević Nikolina, Krajinović Kristijan, Krček Mislav, Krmek Mateo, Kutlešić Mario, Liović Alen, Lončarić Loren, Maleš Josip, Mandić Mia, Matanović Jurica, Moguš Dubravko, Orlović Ante, Pavlović Mihaela, Pažanin Bruna, Pinter Bruno, Prtenjača Roko, Radoš Bože, Roić Zvonimir, Siriščević Borna, Stanović Nika, Tomić Dejan, Tomić Dino, Vučenović Antonia, Vukas Ivan Bernard, Zovko Noemi
 
Sveučilišni diplomski studij (magistar/magistra kineziologije)
Barišić Andrea, Bečić Adrian, Bošnjak Tea, Božinović Mađor Dino, Brajević Marita, Carev Ante, Cikatić Marin, Črnjević Ema, Doljanin Ana Marija, Dubić Jasmina, Dumančić Domagoj, Đorđević Saša, Eterović Milan, Fadić Miljenko, Gerbec Sandro, Horvat Drago, Ivas Andreja, Ivica Marina, Jelić Josip, Jezidžić Ivan, Kaličanin Barbara, Kindl Filip, Kiridžija Stipe, Kolak Ivo, Kos Rino, Kovačević Boris, Krstulović Jakša, Kujundžić Katarina, Kvasina Ivana, Lučić Matija, Majić Filip, Malada Matea, Malić Marko, Mandić Bućan Tanja, Marić Dora, Martinac Ivan, Marušić Marin, Mastelić Marko, Milano Duje, Milanović Ivan, Mladinić Marin, Mrčela Luka, Mustapić Duje, Nakić Ljubica, Novak Petar, Odak Andi, Osibov Ivana, Pantalon Josip,  Pešić Filip, Pivac Veseljko, Planinsek Andrea, Poljak Luka, Prce Nikola, Rade Anita, Smiljanec Matej, Šimac Marko, Škomrlj Marko, Šourek Magdalena, Šteko Perica, Tolić Mirko, Vučemilović Grgić Iva, Vuković Majda, Znaor Damir, Živković Marko, Živković Mladen, Živković Petar, Živković Žana
 
Stručni preddiplomski studij (stručni prvostupnik/prvostupnica kineziologije)
Armanda Danijel, Barbarić Nikola, Batinić Ante Vladimir, Bebić Goreta Mia, Boglić Jakša, Božinović Jure, Ćurak Hrvoje, Drescher Philipp, Družianić Jurica, Fredotović Damira, Grgin Fonseca Vedrana, Jadrić Mirko, Jagnjić Ante, Jukić Tomislava, Kirevski Jadran, Knez Josip, Krajačić Branko, Krstić Paolo, Kuzmanić Tomislav, Lozić Tomislav Toni, Madžar Mate, Mandić Charles Daniel, Marinović Hrvoje, Nikolac Mate, Novokmet Ivica, Pralija Nenad, Pražen Marija, Rudić Tomislav, Subotić Srđan, Svalina Mijo, Šoštarić Nenad, Tomić Elizabeta, Valčić Josip, Vitaić Ante, Zrnić Krešimir

 

Specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica kineziologije)

Budimlić Domagoj, Gavrić Mislav-Stjepan, Hrebac Zoran, Ikić Čupev Lea, Kalac Saša, Mandić Vedran, Mihelić Daniel, Milin Petar, Strbat Dalibor, Šipura Ivan, Tomašević Dejan, Vujević Branimir
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content