RASPORED OBRANE MAGISTARSKIH (DIPLOMSKIH) RADOVA

RASPORED OBRANE MAGISTARSKIH (DIPLOMSKIH) RADOVA
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
IME I PREZIME KANDIDATA TEMA POVJERENSTVO ZA OBRANU
MAGISTARSKOG RADA
VRIJEME OBRANE MAG. RADA
ZAVOD ZA KINEZIOLOGIJU INDIVIDUALNIH SPORTOVA
PETAR ŽIVKOVIĆ Razlike u nekim psihološkim i fiziološkim parametrima između trkača na srednje i duge pruge 1/ doc.dr.sc. Hrvoje Karninčić, predsj., mentor
2/ dr.sc. Boris Milavić, član
3/ doc.dr.sc. Frane Žuvela, član
4/ doc.dr.sc. Goran Gabrilo, zamjenski član
15.07.
08.00
PERICA ŠTEKO Utjecaj redukcije tjelesne mase na raspoloženje u taekwondou 1/ doc.dr.sc. Hrvoje Karninčić, predsj.-mentor
2/ dr.sc. Boris Milavić, član
3/ izv.prof.dr.sc. Saša Krstulović, član
4/ doc.dr.sc. Goran Gabrilo, zamjenski član
15.07.
08.30
ANDREJA IVAS Utjecaj veličine populacije na rezultatsku uspješnost država na svjetskim taekwondo prvenstvima ITF načinom 1/ doc.dr.sc. Dražen Čular, predsj., mentor
2/ doc.dr.sc. Igor Jelaska, sumentor, član
3/ izv.prof.dr.sc. Saša Krstulović, član
4/ doc.dr.sc. Hrvoje Karninčić, zamjenski član
15.07.
09.00
ZAVOD ZA KINEZIOLOGIJU SPORTSKIH IGARA I TEORIJE SPORTA
FILIP MAJIĆ Reaktivna agilnost lateralnim kretanjem; konstrukcija i validacija specifičnog mjernog protokola 1/ prof.dr.sc. Damir Sekulić preds., mentor
2/ dr.sc. Ognjen Uljević, član
3/ dr.sc. Miodrag Spasić, član
4/ prof.dr.sc. Nikola Rausavljević, zamj.član
17.07.
10.00 h

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content