Raspisan natječaj od proračuna studentskog zbora Sveučilišta u Splitu za 2017. godinu

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu donio odluku o raspisivanju natječaja za financiranje studentskih programa Studentskog zbora Sveučilištu u Splitu za 2017. godinu
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu sukladno članku 57.,stavku 1., Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu na 16. sjednici održanoj 18.travnja 2017.g., pod točkom 1. dnevnog reda, donosi odluku o raspisivanju natječaja za financiranje studentskih programa Studentskog zbora Sveučilištu u Splitu za 2017. godinu. Natječaj je otvoren od 25. travnja 2017. godine do 9 .svibnja 2017. godine u 23:59 sati.

Ukupan iznos sredstava raspisanog natječaja: 350.000,00 kn (slovima: tristo pedest tisuća kuna)

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju studentski zborovi sastavnica, studentske udruge, skupine studenata i studenti pojedinci koje zadovoljavaju uvjete definirane ovim Natječajem.

– Studentski zbor sastavnice može biti korisnik sredstava natječaja, ako projekt koji kandidira nije već financiran iz proračuna sastavnice

–  Studentska udruga može biti korisnik financijskih sredstava natječaja Studentskog zbora ako zadovoljava slijedeće uvjete:

 • ako djeluje pri Sveučilištu u Splitu (u daljnjem tekstu: Sveučilište),
 • ako je upisana u registar udruga Sveučilišta, najkasnije do 01. listopada akademske godine u kojoj se raspisuje natječaj,
 • ako najmanje 50% + 1 članova udruge čine studenti Sveučilišta,
 • ako je registrirana i djeluje u skladu sa zakonima RH.

– Skupina studenata može biti korisnik financijskih sredstava Studentskog zbora ako ispunjava sljedeće uvjete:

 • ako djeluje pri Sveučilištu,
 • ako najmanje 50% + 1 članova skupine čine studenti Sveučilišta.
 • Student pojedinac može biti korisnik financijskih sredstava Studentskog zbora ako je upisao tekuću akademsku godinu na Sveučilištu u statusu redovnog studenta

Ovim natječajem financirati će se sljedeće kategorije programa:

– I. kategorija:  Radionice, predavanja i tribine

– II. kategorija: Studentski mediji i kulturna događanja

– III. kategorija: Znanstveno-istraživački rad

– IV. kategorija: Inovativno-tehnološki projekti

– V. kategorija: Šport

Kriteriji po kojima će se vršiti evaluacija programa su:

 • Broj sudionika/korisnika studentskog programa
 • Interdisciplinarnost programa (Studenti u programu mogu biti različitih struka, dolaziti sa različitih fakulteta, iz različitih Studentskih zborova i različitih udruga. Cilj je poticanje suradnje i povezivanje što većeg dijela studentske populacije, kako bi, primjenjujući širok spektar znanja, i sam program biošto kvalitetniji, te kako bi svoju ulogu u programu moglo prepoznati što više studenata.)
 • Dugoročnost studentskog programa(Kriterij dugoročnosti se odnosi na samo trajanje programa i može biti jednodnevno, višednevno, višetjedno, višemjesečno. Prednost u ovom slučaju imaju dugoročniji programi kako se pretpostavlja da su oni složenijeg karaktera i ispunjeni aktivnostima koje osiguravaju kontinuiranost rada.)
 • Suradnja na studentskom programu (Dodatno će se vrednovati programi koji imaju međusveučilišnu i međunarodnu suradnju na način da studenti drugih Sveučilišta sudjeluju na Sveučilištu u Splitu u provedbi samog projekta)
 • Tradicija studentskog programa (Programe koji se ponavljaju iz godine u godinu, sa manjim izmjenama, te su isključivo kvalitetomi dobrim rezultatima izborili za višegodišnje kontinuirano financiranje te postali svojevrsni „brend“ kod studentske populacije).
 • Uključivanje studenata sa smanjenim mogućnostima u programe (Poželjno je uključivanje studenata sa smanjenim mogućnostima u program bilo koje kategorije uz detaljno objašnjenje na koji način su uključeni.)
 • Održivost studentskog programa (Ukoliko program posjeduje viziju i potencijal za ponovno izvođenje, te rast i širenje, a za to postoje realne šanse, program se na osnovu navedenog dodatno vrednuje.)
 • Hodogram studentskog programa (Razrada aktivnosti za provedbu programa s vremenskim okvirom.)
 • Način vidljivosti SZST tijekom trajanja programa
 • Potpora drugih organizacija i pojedinaca studentskom programu (Programi koji imaju potporu od drugih organizacija i pojedinaca daju sliku ozbiljnijeg programa. Programi koji imaju osiguranu financijsku potporu od nekih organizacija i pojedinaca u konačnici za ostvarenje projekata najčešće traže manje sredstava.)
 • Inovativnost studentskog programa (Ukoliko program sadrži ideju, aktivnost, cilj, koji donose nove vrijednosti i kvalitetu u primjeni, dodatno će se vrednovati.)
 • Značaj programa za studente Sveučilišta u Splitu (Realizacijom programa koji su od velikog značaja za studente, dolazi do razvoja vannastavnih aktivnosti koje okupljaju sve veći broj studenata i potiču studentski aktivizam, koji rezultira bogatim vannastavnim sadržajem na Sveučilištu u Splitu. Poticanjem studentskih projekata na Sveučilištu u Splitu samo Sveučilište dobiva jednu dodatnu prednost na ljestvici konkurentnosti. Za značaj programa presudna je ocjena ciljeva i aktivnosti programa, prilikom čega je posebna pozornost posvećena usklađenosti između ciljeva programa, aktivnosti/metoda i očekivanih rezultata. )

Povjerenstvo će izvršiti evaluaciju prijavljenih projekata sukladno Pravilniku o postupku provedbe natječaja za studentske programe Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.

Postupak i način prijave:

Prijava na natječaj vrši se online preko aplikacije na linku: http://natjecaji.unist.hr
Za korištenje aplikacije nužna je registracija putem iste, te preporučamo da to obavite što prije jer istekom roka za prijavu nije moguće više ulaziti u aplikaciju. Obrazac je moguće uređivati beskonačno puta dok se ne klikne dugme „Predaj SZST-u“ čime se zaključava mogućnost daljnje prijave. Jedan račun može prijaviti više projekata.

Svi privitci učitavaju se putem aplikacije, moraju biti konvertirani (preko software za konverziju, ne ručno) u PDF format.

Rezultati natječaja:

Obavijest ponuditeljima o rezultatima ovog natječaja objaviti će se na web stranici Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Na rezultate natječaja može se izjaviti žalba Povjerenstvu za provedbu natječaja u roku od 5 dana od objave istih na web stranici Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu. Žalba se predaje  u pisanom obliku u Rektoratu Sveučilišta u Splitu (adresa: Livanjska 5, Split), na Protokol (u prizemlju) radnim danom od 8:00 – 15:00 h. Žalbu je potrebno nasloviti na „Žalba na rezultate natječaja  studentskih programa Studentskog zbora Sveučilištu u Splitu za 2017. godinu.“.

Konačni rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu nakon donošenja odluke o raspodjeli financijskih sredstava koju donosi Senat Sveučilišta u Splitu.

Dokumentaciju preuzmite klikom OVDJE.

Link na obavijest Sveučilišta.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content