Rangiranje studenata za Erasmus mobilnost na Kineziološkom fakultetu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Na 2. sjednici Povjerenstva za mobilnost studenata Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, održanoj dana 21. veljače 2017.  godine, jednoglasnom odlukom Povjerenstva, izvršeno je rangiranje studenata prijavljenih na Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2017/2018 i to kako slijedi:

 

1. Karla Stjepović 23,0 Universidade de Lisboa
2. Mariela Križanović 21,2 Universidade de Lisboa
3. Gorana Adum 21,1 Lithuanian Sports University
4. Marijana Čvrk 18,4 University of Palermo
5. Željka Žnidarić 17,7 Univerzita Palackeho v Olomouci
6. Marko Leovac 16,9 University of Palermo
7. Mia Luković 16,4 INEFC Barcelona
8. Sebastian Vračar 16,1 Instituto Politehnico do Porto
9. Ana Lozina 15,9 Lithuanian Sports University
10. Judita Antišić 13,7 University of Palermo
11. Marko Jurko 12,1 Comenius University in Bratislava
12. Maja Čupić 12,0 University of Palermo
13. Nikolina Čatlak 11,8 University of Gdansk
14. David Pejaković 11,3 Comenius University in Bratislava
15. Antonio Jonjić 10,6 INEFC Barcelona
16. Ela Filipović 9,8 University of Gdansk
17. Barbara Gilić* 20,9 AKADEMIA WYCHOWANIA-FIZYCZNEGO WE WROCLAWIU
18. Ana Kokeza* 14,5 AKADEMIA WYCHOWANIA-FIZYCZNEGO WE WROCLAWIU

*druga mobilnost

 

ODLUKA (PDF)

 

Ovo nisu službeni rezultati Natječaja te molimo studente da pričekaju objavu sa Sveučilišta.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content