Psihološko savjetovanje

Termin u kojem studenti mogu nazvati je radnim danom od 9-11 h.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

U sklopu organizirane pomoći studentima Sveučilišta u Splitu, a uslijed okolnosti vezanih za pandemiju korona virusa, brinemo i o aspektu mentalnog zdravlja studenata, stoga smo odlučili osigurati psihološku pomoć studentima u samoizolaciji i to telefonskim savjetovanjem ili e-savjetovanjem. Navedeno uključuje opciju savjetovanja na engleskom ili hrvatskom jeziku. Na ovaj način studenti mogu dobiti podršku u nošenju s trenutnom situacijom, izraziti svoje strahove i naučiti se bolje nositi s neugodnim emocionalnim stanjima koja su očekivana reakcija na ovakve stresore.

Termin u kojem studenti mogu nazvati je radnim danom od 9-11 h.

Broj: 091/4433935

Mail: savjetovanje@unist.hr

 

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content