Potpisan sporazum o zajedničkoj suradnji između Fakulteta i Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO)

U ponedjeljak, 15.lipnja, 2015. godine potpisan je Sporazum o suradnji između Kineziološkog fakulteta u Splitu i HPOa. Dekanica i prodekani Fakulteta ugositili su predsjednika HPO-a gospodina Ratka Kovačića, te su odradili radni sastanak kako bi definirali ciljeve Sporazuma.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

hpo sporazum

U ponedjeljak, 15.lipnja, 2015. godine potpisan je Sporazum o suradnji između Kineziološkog fakulteta u Splitu i HPOa. Dekanica i prodekani Fakulteta ugositili su predsjednika HPO-a gospodina Ratka Kovačića, te su odradili radni sastanak kako bi definirali ciljeve Sporazuma.  Obje strane su se usuglasila oko potrebe izrade programa za osposobljavanje trenera sportaša s invaliditetom, potrebe za edukacijom budućih i sadašnjih nastavnika TZK-a za rad s djecom s teškoćama u razvaoju.

izv.prof.dr.sc. Jelena Paušić
Prodekan za nastavu i studente

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content