Postupak prijave za provjeru motoričkih sposobnosti (razredbeni ispit) za upis na preddiplomski sveučilišni studij Kineziološkog fakulteta u Splitu u ak.god. 2019/2020 – jesenski upisni rok

Postupak prijave za provjeru motoričkih sposobnosti (razredbeni ispit) za upis na preddiplomski sveučilišni studij Kineziološkog fakulteta u Splitu u ak.god. 2019/2020 – jesenski upisni rok
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Postupak prijave za provjeru motoričkih sposobnosti (razredbeni ispit) za upis na preddiplomski sveučilišni studij Kineziološkog fakulteta u Splitu u ak.god. 2019/2020 – jesenski upisni rok

Nakon provedenih upisa u prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija kineziologije u akademsku godinu 2019/2020, Povjerenstvo za razredbeni postupak zaključilo je da će se jesenski upisni rok provoditi za dvadesetsedam slobodnih mjesta.

Sukladno uvjetima natječaja, kandidati za provjeru motoričkih sposobnosti (prethodno prijavljeni na www.postani.student), trebaju:

  1. Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti izdana isključivo od specijalista sportske medicine ili specijalista medicine rada i sporta – ne starije od 6 mjeseci. (popis)

* priznaje se isključivo gornja potvrda bez ostalih nalaza

  1. Uplatiti troškove pristupa testiranju motoričkih sposobnosti (razredbeni postupak):

primatelj: Kineziološki fakultet, Teslina 6, 21000 Split;
IBAN:HR4124070001100643571;
poziv na broj: OIB kandidata
opis plaćanja: razredbeni postupak
iznos: 200,00 kn

3. Popuniti prijavni list (s fotografijom ne starijom od 6 mjeseci)

4. Izjava/privola o korištenju osobnih podataka

Prijave (dokumenti pod 1, 2 i 3) za pristupanje provjeri motoričkih sposobnosti podnose se od 26. do 30. kolovoza 2019. godine, Studentskoj službi Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, osobno, u vremenu od 09.00 do 13.00 sati ili putem pošte, preporučeno (pečat primitka na pošti najkasnije 31.08.2019.).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji nisu poslali prijavu s prilozima, ne mogu pristupiti polaganju razredbenog ispita.

Provjera (testiranje) motoričkih sposobnosti održat će se u srijedu, 04.09.2019. godine s početkom u 08.00 sati, prema rasporedu koji će se naknadno objaviti.

Provjera motoričkih sposobnosti (razredbeni ispit) obuhvaća osam eliminacijskih normi koje je potrebno zadovoljiti.

Ako kandidat ne ispuni neku od postavljenih normi, odmah se eliminira iz daljnjeg testiranja, dok se kandidati koji zadovolje sve postavljene norme, rangiraju isključivo prema rezultatima Državne mature.

Vrhunski sportaši Hrvatske I i II kategorije oslobađaju se polaganja ostalih normi ukoliko zadovolje normu iz plivanja.

Rezultati razredbenog ispita objavit će se 05.09.2019. u 14.00 sati. Nezadovoljni kandidati imaju pravo žalbe  06.09.2019. do 10.00 sati, isključivo putem e-maila studentska.sluzba@kifst.hr.

Konačni rezultati razredbenog ispita objavit će se 06.09.2019. u 14.00 sati.

Upisi će se provoditi nakon objave rezultata Državne mature, odnosno konačnih rang-lista (17.09.2019. iza 16:00), i to od 18. do 20.09.2019. do 13.00 sati prema naknadnim obavijestima.

Kandidati koji su položili provjeru motoričkih sposobnosti u ljetnom upisnom roku, a nisu položili maturu i ponovno se natječu u jesenskom roku ne moraju ponovno polagati motoričke sposobnosti, ali se moraju prijaviti na POSTANI STUDENT i moraju poslati prijavu Fakultetu i to samo prijavni list bez priloga.

Sve informacije na telefon Studentske službe 021/302-444 ili na e-mail studentska.sluzba@kifst.hr.

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content