Obavijest o upisima u više (parne) semestre 2019/2020 stručnih i specijalističkih studija (svi studenti)

UPISI  u više (parne) semestre stručnih i specijalističkih studija obavljati će se u Studentskoj službi Fakulteta
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Obavijest o upisima u više (parne) semestre 2019/2020

stručnih i specijalističkih studija (svi studenti)

UPISI  u više (parne) semestre stručnih i specijalističkih studija obavljati će se u Studentskoj službi Fakulteta  (ulaz sa sjeverne strane) od petka, 06.03.2020.  do petka,  13.03.2020. u vremenu od  09.00 do 13.00 sati.

Kod upisa je potrebno donijeti:

  • Index (s upisanim položenim predmetima) – ako student ima indeks
  • Potvrdu uplate školarine za drugi/četvrti/šesti semestar i to:

u iznosu od 5.400,00 kn za jednokratni način plaćanja

u iznosu od 2.700,00 kn za obračni način plaćanja (uz uvjet prethodno predane ovjerene bjanko zadužnice). Preostala dva obroka studenti su dužni uplatiti prema Ugovoru (do početka ljetnog ispitnog roka, cca 15.06.2020.). Studenti koji su već predali bjanko zadužnicu ne trebaju ovjeravati novu.

  • Prijavu za upis (u referadi)

Online studenti, odnosno studenti koji nisu u mogućnosti osobno pristupiti upisu, trebaju putem e-maila (studentska.sluzba@kifst.hr ) iskazati nakanu upisa u viši semestar, te dostaviti dokaz o uplati semestra (skenirano).

Studenti koji ne pristupe upisu ili ne kontaktiraju Studentsku službu u navedenom roku, smatrat će se da su odustali od studija i biti će im ukinut elektronički identitet. Eventualna prethodna potraživanja naplatit će se prisilnim putem.

Početak nastave za parne semestre stručnog preddiplomskog i specijalističkog diplomskog stručnog studija je 13.03.2020., prema rasporedu koji će se naknadno objaviti.

Dodatne informacije možete dobiti na telefon Studentske službe 021/302-444.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content