OBAVIJEST O UPISIMA U PRVU GODINU SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE – NOVO

Dana 17. srpnja u 18:00 sati rang-liste koje će objaviti Nacionalni informacijski sustav za prijave na visoka učilišta (NISpVU) postat će konačne.Kandidati s rang-liste rangirani unutar upisne kvote od 75, kojima stoji „Pravo upisa DA“ i imaju prikazan upisni broj, trebaju pristupiti upisu u vremenu od 20.07. do 24.07. od 09.00 do 13.00 sati.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Dana 17. srpnja u 18:00 sati rang-liste koje će objaviti Nacionalni informacijski sustav za prijave na visoka učilišta (NISpVU) postat će konačne. Kandidati s rang-liste rangirani unutar upisne kvote od 75, kojima stoji „Pravo upisa DA“ i imaju prikazan upisni broj, trebaju pristupiti upisu u vremenu od 20.07. do 24.07. od 09.00 do 13.00 sati.
Prilikom upisa potrebno je dostaviti:

  • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani,
  • dokaz o državljanstvu (domovnica) u kopiji ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani,
  • dvije fotografije veličine 35mm x 45mm (ne starije od 6 mjeseci),
  • presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala).  Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba donijeti potvrdu o prebivalištu.
  • dokaz o uplati iznosa od 400,00 kuna na ime troškova upisa (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR452330003-1100399873)

Odlukom Vlade RH pravo na punu subvenciju u troškovima studija imaju svi redoviti studenti koji po PRVI puta upisuju prvu godinu studija. Svi ostali (koji su već ranije upisali redovni studij) nemaju pravo na subvenciju i dužni su izvršiti uplatu školarine u iznosu od 7.000,00 kn uplaćenu u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR452330003-1100399873. Dokaz o uplati potrebno je dostaviti prilikom upisa.

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao,  gubi pravo upisa.

Informacije o eventualnom održavanju jesenskog upisnog roka objavit će se 24.07.2015.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content