Obavijest o upisima u prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija kineziologije – novo

Dana 17. srpnja iza 18:00 sati rang-liste koje će objaviti Nacionalni informacijski sustav za prijave na visoka učilišta (NISpVU) postat će konačne.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Dana 17. srpnja iza 18:00 sati rang-liste koje će objaviti Nacionalni informacijski sustav za prijave na visoka učilišta (NISpVU) postat će konačne.

Kandidati s rang-liste rangirani unutar upisne kvote od 75, kojima stoji „Pravo upisa DA“ i imaju prikazan upisni broj, trebaju pristupiti upisu u vremenu od 18.07. do 21.07. od 09.00 do 13.00 sati.

Prilikom upisa potrebno je dostaviti:

  • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani,
  • dokaz o državljanstvu (domovnica) u kopiji ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani,
  • jednu fotografiju veličine 35mm x 45mm (ne starije od 6 mjeseci),
  • presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala).  Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba donijeti potvrdu o prebivalištu.
  • dokaz o uplati iznosa od 400,00 kuna na ime troškova upisa (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR452330003-1100399873)

Pravo na punu subvenciju u troškovima studija imaju svi redoviti studenti koji po PRVI puta upisuju prvu godinu studija. Svi ostali (koji su već ranije upisali redovni studij) nemaju pravo na subvenciju i dužni su izvršiti uplatu školarine u iznosu od 7.000,00 kn uplaćenu u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR452330003-1100399873.

Dokaz o uplati potrebno je dostaviti prilikom upisa.

 

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao,  gubi pravo upisa i može mu se naplatiti cjelokupna školarina

Informacije o eventualnom održavanju jesenskog upisnog roka objavit će se 24.07.2017.

 

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content