OBAVIJEST O UPISIMA U PRVI SEMESTAR STRUČNOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE – JESENSKI UPISNI ROK

Dana 21. rujna u 18.00 sati privremene rang-liste Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU) postat će konačne.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Dana 21. rujna u 18.00 sati privremene rang-liste Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU) postat će konačne.
Kandidati s rang-liste, kojima stoji „Pravo upisa DA“ i imaju prikazan upisni broj, trebaju pristupiti upisu u vremenu od 22. do 25. rujna 2015. od 09.00 do 13.00 sati.
Prilikom upisa potrebno je dostaviti:

  • dvije fotografije veličine 35mm x 45mm (ne starije od 6 mjeseci),
  • dokaz o uplati iznosa od 400,00 kuna na ime troškova upisa (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR452330003-1100399873)
  • dokaz o uplati iznosa od 5.400,00 kuna na ime školarine prvog semestra (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR452330003-1100399873)

Školarina se plaća jednokratno ili u tri obroka (2.700,00 kn kod upisa+1.350,00 kn listopad+1.350,00 kn veljača), uz dostavljanje bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

Kandidati koji neće osobno pristupiti upisu trebaju se javiti radi dogovora na e-mail: studentska.sluzba@kifst.hr

Kandidati s rang-liste kojima stoji „Pravo upisa DA“ a nisu prethodno obavili liječnički pregled i provjeru dokumentacije, moraju se ŽURNO (do 23.09.) javiti Studentskoj službi na tel. 021/302-444, ili e-mail studentska.sluzba@kifst.hr

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content