Obavijest o upisima u prvi semestar stručnog studija kineziologije – jesenski upisni rok

Dana 20. rujna u 16.00 sati privremene rang-liste Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU) postat će konačne.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Dana 19. rujna u 16.00 sati privremene rang-liste Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU) postat će konačne.

Kandidati s rang-liste, kojima stoji „Pravo upisa DA“ i imaju prikazan upisni broj, a do 19.09. su se prijavili direktno fakultetu sa svim prilozima, trebaju pristupiti upisu u vremenu od 20.09. do 22.09.2017. od 09.00 do 13.00 sati.

Prilikom upisa potrebno je dostaviti:

  • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani,
  • dokaz o državljanstvu (domovnica) u kopiji ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani,
  • jedna fotografija veličine 35mm x 45mm (ne starije od 6 mjeseci),
  • presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala).  Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba donijeti potvrdu o prebivalištu.
  • dokaz o uplati iznosa od 400,00 kuna na ime troškova upisa (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR452330003-1100399873)
  • dokaz o uplati iznosa od 5.400,00 kuna na ime školarine prvog semestra (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR452330003-1100399873)
  • Dokumente koji su predani kod prijave nije potrebno ponovno dostavljati osim ako nisu predani u izvorniku
  • Kandidati koji nisu u mogućnosti osobno pristupiti upisu trebaju se prethodno javiti na email: studentska.sluzba@kifst.hr

Školarina se plaća jednokratno ili u tri obroka (2.700,00 kn kod upisa+1.350,00 kn listopad+1.350,00 kn veljača), uz dostavljanje bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content