Postupak prijave za upis na preddiplomski stručni studij kineziologije (izvanredni) u ak. god. 2020/2021 – jesenski upisni rok

Prijave se zaprimaju isključivo putem e-maila strucni.studij@kifst.hr  u periodu od 31.08.2020. do 15.09.2020. sa svim uredno popunjenim, potpisanim i skeniranim prilozima.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Postupak prijave

za upis na preddiplomski stručni studij kineziologije (izvanredni)

 u ak. god. 2020/2021 – jesenski upisni rok

 

1/ UVJETI UPISA

Na Preddiplomski stručni studij kineziologije (za izobrazbu stručnih prvostupnika) mogu se upisati pristupnici koji imaju završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju i položenu državnu maturu (za pristupnike koji su završili srednju školu 2010. godine i kasnije), te zadovoljavaju uvjete iz razredbenog postupka (zdravstveni status i ocjena uvjeta pristupnika), sve sukladno natječaju.

Broj slobodnih mjesta za jesenski upisni rok:

 • Sportski trener: 41
 • Kineziološka rekreacija i fitnes: 37
 • Kineziterapija: 32
 • Kondicijska priprema sportaša: 36

2/ PRIJAVE I UPISI ZA JESENSKI UPISNI ROK

Pristupnici najprije trebaju izvršiti prijavu studijskog programa Središnjem prijavnom uredu (SPU) do 15.09.2020. na www.postani-student.hr. Pristupnici koji su srednju školu završili prije 2010. vrše prijavu na isti način prema uputama.

Nakon izvršene elektronske prijave SPU potrebno je izvršiti prijavu za razredbeni postupak Kineziološkom fakultetu u Splitu. Razredbeni postupak uključuje provjeru dokumentacije i zdravstvenog statusa. Prijave se zaprimaju isključivo putem e-maila strucni.studij@kifst.hr  u periodu od 31.08.2020. do 15.09.2020. sa svim uredno popunjenim, potpisanim i skeniranim prilozima.

Dokumente ne slati poštom niti donositi osobno.

Prijava uključuje:

 1. obrazac prijave 
 2. kraći (sportski) životopis (samo za smjer sportski trener i kondicijski trener)
 3. dokaz o državljanstvu (običan preslik ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani)
 4. rodni list (običan preslik ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani)
 5. dokaz o četverogodišnjem sustavnom bavljenju izabranom granom sporta (za smjer sportski trener)
 6. fotokopija važeće osobne iskaznice (u protivnom Potvrda o prebivalištu)
 7. potvrda o zdravstvenom statusu izdana isključivo od specijalista sportske medicine ili specijalista medicine rada i sporta prema popisu – ne starije od 6 mjeseci.

* priznaje se isključivo gornja potvrda bez ostalih nalaza

 1. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kn uplaćenih u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6,  IBAN Fakulteta: HR4124070001100643571, poziv na broj: OIB kandidata (opis plaćanja: razredbeni postupak).
 2. Izjava/privola o korištenju osobnih podataka

Dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

Upisi će se provoditi nakon objave konačnih rang-lista za upis (17.09.2020. iza 16:00), i to od 18.09.2020. prema naknadnim obavijestima.

Sve informacije na telefon Studentske službe 021/302-444 ili na e-mail studentska.sluzba@kifst.hr.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content