Obavijest o jesenskom upisnom roku sveučilišni preddiplomski studij kineziologije

povjerenstvo za razredbeni postupak zaključilo je da se jesenski upisni rok za ak. godinu 2017/2018 neće provoditi
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Nakon provedenih upisa u prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija kineziologije u akademsku godinu 2017/2018, Povjerenstvo za razredbeni postupak zaključilo je da se jesenski upisni rok za ak. godinu 2017/2018 neće provoditi jer je dozvoljena upisna kvota od 75 studenata popunjena.

Povjerenstvo za razredbeni postupak

 

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content