Natječaja za program obrazovanja odraslih

Natječaj se raspisuje za slijedeće programe osposobljavanja u okviru obrazovanja odraslih
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Na prijedlog Odsjeka za cjeloživotno učenje i u skladu s odredbama članka 12. stavka 3. Pravilnika o izradi i vrednovanju programa cjeloživotnog učenja na Kineziološkom fakultetu u Splitu i članka 33. Statuta Kineziološkog fakulteta u Splitu donosim

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH

 

Natječaj se raspisuje za slijedeće programe osposobljavanja u okviru obrazovanja odraslih za poslove:

 1. Instruktora/ice grupnog fitnesa uz glazbu
 2. Instruktora/ice fitnesa u teretani

Navedeni programi obrazovanja odraslih odobreni su od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te podliježu Zakonu o obrazovanju odraslih. Nakon završetka programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju (Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih).

 1. Uvjeti za upis pristupnika na program su:
 • Obavezno:
  • Završeno srednjoškolsko obrazovanje
  • Državljani izvan EU izjednačeni su u uvjetima prijave i upisa sa državljanima EU
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • Dodatno (nije obavezno):
  • Potvrdu fitnes/aerobik centra o organiziranom bavljenju sportskim aktivnostima
  • Iskustvo u izradi i provedbi fitnes/aerobik treninga
 1. Razredbeni postupak:

Uvjet za upis je prijeđeni prag na provjeri funkcionalnih i motoričkih sposobnosti (kardiovaskularna izdržljivost, mišićna snaga, mišićna izdržljivost, koordinacija, fleksibilnost, ravnoteža) te provjeri motoričkih znanja (pravilna demonstracija osnovnih vježbi  mišićne snage, izdržljivosti, koordinacije, fleksibilnosti).

IZRAVAN UPIS: Osobe sa pisanim dokazom o prijeđenom razredbenom pragu na Kineziološkom fakultetu, te vrhunski sportaši kategorizirani pri Hrvatskom olimpijskom odboru.

 1. Cijena programa obrazovanja odraslih

Cijena programa iznosi:

 • za Instruktora/icu fitnesa uz glazbu 5.500,00 kn, a obuhvaća nastavu, ispite i izdavanje Uvjerenja
 • za Instruktora/icu fitnesa u teretani 8.000,00 kn, a obuhvaća nastavu, ispite i izdavanje Uvjerenja

Program se pokreće ako se prijavi minimalno 4 kandidata za programe Instruktora/ice grupnog fitnesa uz glazbu i minimalno 8 kandidata Instruktora/ice fitnesa  u teretani.

 1. Početak programa

Nastava će započeti nakon upisa potrebnog broja kandidata.

 1. Prijave

Prijave se zaprimaju u Teslina 6, Odsjek za cjeloživotno učenje Kineziološkog fakulteta u Splitu od 25. rujna do, osobno ili putem pošte na adresu Kineziološki fakultet, Teslina 6, 21000 Split (Odsjek za cjeloživotno učenje).

 1. Dokumentacija za prijavu

Za valjanu prijavu potrebni su:

 

 1. Razredbeni postupak

Razredbeni postupak prijavljenih kandidata održati će se nakon prijave dovoljnog broja kandidata u Teslinoj 6.

 1. Upisi

Upis kandidata koji zadovolje na razredbenom postupku vršiti će se u tjednu nakon razredbenog postupka u Teslinoj 6, Odsjek za cjeloživotno učenje Kineziološkog fakulteta.

 1. Upisna dokumentacija

Kandidati na upis moraju donijeti ili poslati preporučenom poštom:

 • 2 fotografije
 • Fotokopiju osobne iskaznice
 • Rodni list
 • Dokaz o državljanstvu
 • Dodatne potvrde (opcija)

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content