Natječaj za upis u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija kineziologije akademska godina 2017/2018

Razredbeni postupak provodi se jedino u slučaju da je broj prijavljenih pristupnika veći od upisne kvote. Kandidati se rangiraju prema kriteriju izvrsnosti s obzirom na prosjek i nezaostajanje tijekom studija.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

UPISNA KVOTA

REDOVITI IZVANREDNI UKUPNO
Diplomski studij kineziologije 90 0 90

UVJETI UPISA

Završen sveučilišni preddiplomski studij kineziologije ili neki srodni s ukupnim brojem od minimalno180 ECTS bodova.

RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak provodi se jedino u slučaju da je broj prijavljenih pristupnika veći od upisne kvote. Kandidati se rangiraju prema kriteriju izvrsnosti s obzirom na prosjek i nezaostajanje tijekom studija.

PRIJAVE I UPISI

PRIJAVA UPISA 25. i 26.09. od 09.00 do 14.00 sati

RAZREDBENI POSTUPAK

I PRIVREMENA LISTA (po potrebi)

27.09.
ŽALBE (po potrebi) 28.09. od 08.30 do 10.00 sati
KONAČNA LISTA 28.09. u 12.00 sati
UPISI* 29.09. od 09.00 do 14.00 sati
  • Ukoliko se razredbeni postupak ne bude provodio, upisi će se provoditi 28. I 29.09.2017.

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • dokaz o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju (potvrda ili diploma); izvornik ili ovjerena preslika i
  • dokaz o državljanstvu

Pristupnici koji su sveučilišni preddiplomski studij završili na nekom drugom visokom učilištu, osim diplome, dužni su dostaviti prijepis ocjena s prosjekom, brojem ECTS bodova (najmanje 180), te nastavni plan i program.

Pristupnici koji su sveučilišni preddiplomski studij završili u inozemstvu moraju prethodno proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije na Sveučilištu u Splitu

UPIS

UPISNA DOKUMENTACIJA

  • Dokaz o završenom preddiplomskom studiju
  • Rodni list i domovnica
  • 1 fotografija (ne starije od 6 mjeseci)
  • Uvjerenje o prebivalištu ili fotokopija (važeće) osobne iskaznice
  • Dokaz o uplati 400,00 kn na ime upisnine u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN: HR45 23300031100399873
  • Upisni, statistički list, obrazac prijave (na Fakultetu)

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content