NATJEČAJ ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE NA PROGRAMU DODATNOG KINEZIOLOŠKOG USMJERENJA

Natječaj se raspisuje za slijedeće programe kinezioloških usmjerenja...
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Natječaj se raspisuje za slijedeće programe kinezioloških usmjerenja:

 1. Odbojka

Navedeni programi stručnog usavršavanja kineziološkog usmjerenja su oblik stručnog usavršavanja koji nemaju status studijskog programa. Nakon završetka programa izdaje se Potvrda o sjecanju znanja, vještina i kompetencija iz područja odabranog kineziološkog usmjerenja.
Odabrani program sadrži  3 predmeta od ukupno 21 ECTS. Svaki predmet se posebno polaže.

 1. Uvjeti za upis pristupnika na program su:
 1. Za sve programe Kinezioloških usmjerenja

Završena 6. i/ili 7. razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO) kineziološkog ili srodnog smjera i to:

 1. preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij (180 ECTS),
 2. diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij (120/60 ECTS),
 3. četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij,
 4. integrirani preddiplomski i diplomski studij (300 ECTS).
 1. Za programe Kineziološkog usmjerenja iz određenog sporta

Završena 4. razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO) i najmanje dvogodišnje iskustva rada na poslovima trenera u odabranom sportu

Državljani izvan EU izjednačeni su u uvjetima prijave i upisa sa državljanima EU.

Dodatni uvjeti:

 1. Kandidati koji su prethodni studij završili izvan RH trebaju prethodno proći postupak priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (putem Sveučilišta u Splitu).
 2. Kandidati koji su 6. Razinu završili u RH prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03), obvezni su prethodno zatražiti i dostaviti Potvrdu o izjednačavanju akademskog/stručnog naziva.

 

 1. Cijena programa stručnog usavršavanja

Cijena cijelog programa iznosi 5.500,00 kn, a obuhvaća nastavu, ispite (4 ispitna termina po predmetu) i izdavanje Potvrde.
Program se pokreće ako se prijavi minimalno 1 kandidata po svakom pojedinom kineziološkom usmjerenju.

 1. Početak programa

Nastava će započeti 2. studenog 2015. godine i traje (po potrebi) do 30. listopada 2016. godine. Organizira se po principu vikend nastave. Ispiti se organiziraju u terminima prema Pravilniku,  odmah nakon odslušane nastave.

 1. Prijave

Prijave se zaprimaju u Studentskoj službi Fakulteta od 01. listopad 2015. godine do 20. listopada 2015. godine, osobno ili putem pošte na adresu Kineziološki fakultet, Teslina 6, 21000 Split (Studentska služba – za cjeloživotno učenje).

 1. Dokumentacija za prijavu

Za valjanu prijavu je potrebno:

 • Ovjerena preslika diplome ili svjedodžbe iz točke 1.
 • Ovjerena Potvrda o minimalno dvogodišnjem radu na poslovima trenera od strane registriranog sportskog kluba, prema točci 1.b)
 • Popunjeni i potpisani Obrazac prijave
 • Potvrda iz Dodatnih uvjeta točke 1.

 

 1. Upisi

Upis kandidata koji zadovoljavaju uvijete vršit će se od 21. listopada do 30. listopada (do 12.00h) u Studentskoj službi Fakulteta.

 1. Upisna dokumentacija

Kandidati na upis moraju donijeti:

 • 2 fotografije
 • Fotokopiju osobne iskaznice
 • Rodni list
 • Dokaz o državljanstvu

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content