Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuju Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuju Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike.

STIPENDIJE ZA STUDIJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE – ZA SVA ZNANSTVENA PODRUČJA

 1. Sedam (7) stipendija u trajanju od devet (9) mjeseci za diplomski i poslijediplomski studij svih znanstvenih disciplina.

Prednost će se dati kandidatima koji imaju završen diplomski studij i prijavljuju se za Master 2 program.
Stipendije se moraju iskoristiti u akademskoj godini 2018./2019. Osim u iznimnim slučajevima, stipendije se počinju provoditi u listopadu 2018.
Kandidati koji su prethodno bili dobitnici ove stipendije ne mogu se ponovno prijaviti za istu vrstu stipendije.

 1. Šest (6) mjeseci stipendija za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca.

Stipendije su namijenjene mladim stručnjacima i studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) te poslijediplomske studije svih znanstvenih disciplina.

Stipendije se moraju provesti do kraja 2018. godine.

Prijava na natječaj mora sadržavati sljedeće dokumente:

 • životopis u Europass formatu;
 • ovjerenu presliku diplome najviše završene razine obrazovanja (za prijave koje se moraju dostaviti na francuskome ili engleskome jeziku potrebno je priložiti ovjereni prijevod diplome, ako original nije na jednom od spomenutih jezika);
 • ovjereni prijepis ocjena posljednje završene ili trenutne razine studija (pristupnici koji nisu diplomirali prilažu samo prijepis ocjena). Kandidati koji su završili studij dostavljaju dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena zadnje razine studija. Prijepis ocjena (ili dopunsku ispravu o studiju) nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik;
 • neovjerenu presliku domovnice (domovnicu nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik);
 • otisnut on-line obrazac, popunjen na francuskome ili engleskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici;
 • otisnut on-line obrazac ispunjen na hrvatskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici;
 • prijedlog projekta (studijski plan): treba sadržavati jasan i sažet opis ciljeva odabranoga studija ili istraživanja; objašnjenje važnosti boravka u Francuskoj za realizaciju studija, odnosno istraživanja, kao i važnosti za osobni profesionalni razvoj kandidata te mogućega utjecaja mobilnosti na matičnu ustanovu;
 • objašnjenje razloga odabira pojedinoga studija te odabrane francuske ustanove, kao i sažet, jasan opis motivacije;
 • prihvatno pismo francuske ustanove ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s odabranim visokim učilištem (korespondencija sa sveučilištem iz koje je vidljiv ostvaren kontakt s nadležnim osobama/službama sveučilišta, u obliku e-pošte, preslike podnesene prijave za upis na sveučilište i slično);
 • dokaz o znanju francuskoga ili engleskoga jezika, ovisno o tome na kojem se jeziku održava studij, odnosno stručno usavršavanje (poželjno da ga kandidat posjeduje, ali nije obvezan dio prijavne dokumentacije);
 • ako je moguće, pismo preporuke hrvatske ustanove ili poslodavca iz kojega je vidljiva potpora kandidatu za odlazak na predloženo stručno usavršavanje (samo za stipendije za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca).

Kriteriji formalne prihvatljivosti:

 • kandidati moraju biti mlađi od 36 godina;
 • kandidati moraju imati završen preddiplomski studij u Hrvatskoj;
 • kandidati koji su u trenutku prijave upisani na cjelokupni studij u Francuskoj, ili u trenutku prijave imaju prebivalište u Francuskoj, nisu formalno prihvatljivi;
 • kandidati trebaju dostaviti cjelokupnu prijavnu dokumentaciju, sukladno uvjetima natječaja.

Kvalitativni kriteriji za dodjelu stipendija:

 • akademska izvrsnost;
 • kvaliteta studijskoga plana;
 • učinak mobilnosti i važnost boravka u Francuskoj za profesionalni razvoj kandidata;
 • učinak mobilnosti na razvoj te jačanje suradnje između matične ustanove kandidata u Hrvatskoj i ustanove primateljice u Francuskoj (za stipendije za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje);
 • izvrsno znanje stranoga jezika na kojemu se održava studij, odnosno stručno usavršavanje.

Znanje francuskoga jezika je prednost, ali nije uvjet za dodjelu stipendije.

Rok za podnošenje prijava je 15. travnja 2018. godine.

Odluka povjerenstva je konačna te ne podliježe daljnjim izmjenama.

Prijave za stipendije potrebno je dostaviti u dva primjerka, jedan na francuskome ili engleskome jeziku (uz iznimku domovnice i prijepisa ocjena koji mogu biti na hrvatskome jeziku) na adresu Francuskog veleposlanstva te drugi na hrvatskome ili engleskome jeziku na adresu Agencije za mobilnost i programe Europske unije (ako se prijava Agenciji šalje na engleskome jeziku i dalje je potrebno ispuniti on-line prijavni obrazac na hrvatskome jeziku).

Adresa Francuskog veleposlanstva na koju se šalje prijavna dokumentacija je:

FRANCUSKO VELEPOSLANSTVO
URED ZA SURADNJU I KULTURNU DJELATNOST (SCAC)
(za natječaj)
Hebrangova ul. 2
10 000 Zagreb

Adresa Agencije za mobilnost na koju se šalje prijavna dokumentacija je:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ul. 26
10 000 Zagreb
s naznakom: „za stipendije Vlade Francuske“

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju možete se obratiti Agenciji za mobilnost i programe Europske unije na adresu elektroničke pošte: bilaterala@mobilnost.hr ili na brojeve telefona: 01/5005 955 ili 01/5497 896 te u Espace Campus France Croatie na tel.: 01/48 83 570 ili adresu elektroničke pošte: zagreb@campusfrance.org.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content