NATJEČAJ

NATJEČAJ ZA UPIS U PRVU GODINU SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE AKADEMSKA GODINA 2015/2016
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

NATJEČAJ
ZA UPIS U PRVU GODINU SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE
AKADEMSKA GODINA 2015/2016

UPISNA KVOTA

REDOVITI IZVANREDNI UKUPNO
Diplomski studij kineziologije 90 0 90

UVJETI UPISA

Završen sveučilišni preddiplomski studij kineziologije ili neki srodni s ukupnim brojem od minimalno180 ECTS bodova.

RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak provodi se jedino u slučaju da je broj prijavljenih pristupnika veći od upisne kvote. Kandidati se rangiraju prema kriteriju izvrsnosti s obzirom na prosjek i nezaostajanje tijekom studija.

PRIJAVA ZA STUDIJ

 

PRIJAVA UPISA 28. i 29.09. od 08.00 do 13.00 sati
RAZREDBENI POSTUPAK
I PRIVREMENA LISTA (po potrebi)
30.09.
ŽALBE (po potrebi) 01.10. od 08.00 do 10.00 sati
KONAČNA LISTA 01.10. u 14.00 sati

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • dokaz o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju (potvrda ili diploma); izvornik ili ovjerena preslika i
  • dokaz o državljanstvu

Pristupnici koji su sveučilišni preddiplomski studij završili na nekom drugom visokom učilištu, osim diplome, dužni su dostaviti prijepis ocjena s prosjekom, brojem ECTS bodova (najmanje 180), te nastavni plan i program.
Pristupnici koji su sveučilišni preddiplomski studij završili u inozemstvu moraju prethodno proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije na Sveučilištu u Splitu

UPIS

 

UPISI* 02. 10. od 08.00 do 13.00 sati
  • Ukoliko se razredbeni postupak ne bude provodio, upisi će se provoditi 01. i 02.10.

UPISNA DOKUMENTACIJA

  • Dokaz o završenom preddiplomskom studiju
  • Rodni list i domovnica
  • 2 fotografije (ne starije od 6 mjeseci)
  • Uvjerenje o prebivalištu ili fotokopija (važeće) osobne iskaznice
  • Dokaz o uplati 400,00 kn na ime upisnine u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN: HR45 23300031100399873
  • Upisni, statistički list, obrazac prijave, indeks (na Fakultetu)
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content