Nastupno predavanje Martine Lončar za izbor u  nastavno zvanje predavača – naslovno zvanje

Nastupno predavanje održat će se u utorak 03. 11. 2020. godine s početkom u  15,30  sati
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Split, 27. 10.  2020.  godine

 

POZIV

za nastupno predavanje MARTINE LONČAR

za izbor u  nastavno zvanje PREDAVAČA – NASLOVNO ZVANJE

Naslov teme nastupnog predavanja je „Nasilje u školi i rad s djecom nasilnog ponašanja.“

Nastupno predavanje održat će se u UTORAK 03. 11. 2020. godine s početkom u  15,30  sati  na Kineziološkom fakultet, Nikole Tesle 10. u učionici br. 8.

Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva:

  1. sc. Sonja Kovačević, redoviti profesor Filozofskog   fakulteta u Splitu  –  predsjednik,
  2. sc. Ivana Batearelo Kokić, redoviti profesor Filozofskog  fakulteta u Splitu  – član,
  3. sc. Anna Alajbeg, predavač Prirodoslovno – matematičkog fakulteta  u Splitu  – član

i studentima preddiplomskog sveučilišnog studija kineziologije.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content