Konačni rezultati razredbenog ispita (motoričke sposobnosti)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Konačne rezultate razredbenog ispita (provjere motoričkih sposobnosti) održanog dana 05.07.2016. možete pogledati OVDJE.

 

Kandidati koji su položili razredbeni ispit trebaju čekati objavu rezultata državne mature (privremeni: 13.07./konačni: 18.07.),  te objavu rang lista po studijskim programima 18.07. u 18.00 sati.

Upisi na Kineziološki fakultet u Splitu provodit će se od 19. do 22.07.2016. Detaljnije informacije o upisima objavit će se nakon objave rezultata državne mature.

Informacije o eventualnom održavanju jesenskog upisnog roka objavit će se 25.07.2016., ukoliko ostane slobodnih upisnih mjesta.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content