IZMJENE TERMINA ISPITA Dodatni ispitni rok prema Odluci FV-a

Ispiti na dodatnom roku održati će se u četvrtak u 13.00 sati za studente kojima je odobrena molba. Satnica ispita se mijenja zbog Fakultetskog vijeća koje će se održati u četvrtak. Pogledati pored predmeta satnicu ispita.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Ispiti na dodatnom roku održati će se u četvrtak u 13.00 sati za studente kojima je odobrena molba. Satnica ispita se mijenja zbog Fakultetskog vijeća koje će se održati u četvrtak. Pogledati pored predmeta satnicu ispita.

Molba je odobrena slijedećim studentima:

Kineziološka fiziologija /14.30h Ured

 • ŽIVKOVIĆ MARKO -uvjetno
 • VUKOVIĆ MAJDA – uvjetno
 • NAKIĆ LJUBICA
 • BOŽINOIVĆ-MAĐOR DINO
 • DUMANČIĆ DOMAGOJ
 • ŠOUREK MAGDALENA

Kondicijska priprema sportaša – ljetni sem / Gripe Dvorana 16.00h

 • STJEPOVIĆ KARLA
 • MOGUŠ DUBRAVKO
 • VRTLAR ANTE

Kvantitativne metode 2 / MU 14.00h

 • BARTULOVIĆ DARIO
 • KRSTINIĆ GORAN
 • KUTIJA ANTE
 • BAŠIĆ MIRKO
 • PANTALAON JOSIP
 • MILANO DUJE
 • ENZO PETRANIĆ

Kineziološka fiziologija /14.30h Ured

 • PAŽANIN BRUNA

Osobni trener – ljetni sem / 16.00h Gripe Dvorana

 • ČIKOTIĆ ZVONIMIR
 • BILIĆ VLADIMIR
 • PINTER BRUNO

Kvantitativne metode 1 / MU 14.00h

 • LIOVIĆ ALEN
 • TOMIĆ DINO

Teorija i metodika sportske gimnastike 2 / 14.00h Dvkif

 • GALIOT IVAN
 • RADAN ANTE

Sportska medicina / 14.30 Ured

 • ORLOVIĆ ANTE

Teorija i metodika plesova / 14.00h DvKIF

 • KRMEK MATEO
 • RADOČAJ FRANE
 • BOTICA BOŽENA

Kineziološka fiziologija 1 / 14.30 Ured

 • ALJINOVIĆ LEA
 • ROJE JERKO

Teorija i metodika sportske gimnastike 2 14.00h DvKIF

 • KLARIĆ IVAN

Kineziterapija / FIZ 14.00h

 • BARTULOVIĆ TONI
 • PRTENJAČA ROKO
 • NIKPALJ BENEDIKT
 • DUMANČIĆ KREŠIMIR

Anatomija / MU 11.00h

 • ČOVIĆ JURE
 • SELEŠ FILIP

Ostale molbe nisu odobrene.

Prodekanica za nastavu i studente
izv. prof. dr. sc. Jelena Paušić

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content