Izmjena rasporeda za ljetni semestar

Dragi studenti i nastavnici, izmjena rasporeda vršit će se po potrebi petkom. Molim da pratite izmjene pod...
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Dragi studenti i nastavnici,

izmjena rasporeda vršit će se po potrebi petkom. Molim da pratite izmjene pod
Sveučilišni studij – Preddiplomski studij – Raspored predavanja, odnosno
Sveučilišni studij – Diplomski studij – Raspored predavanja.

Na današnji dan učinjena je izmjena 3. godine preddiplomskog studija i 2. godine diplomskog studija. Raspored vrijedi od 09.03.2015.

Prodekan za nastavu i studente
izv.prof.dr.sc.Jelena Paušić

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content